Irodalmi Magazin 2022/4. Oláh János

Irodalmi Magazin 2022/4. Oláh János

Irodalmi Magazin 2022/4. Oláh János
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK–PIM–Magyar Napló Kft., Budapest, 2022., 128 old.
ISSN 2063-8019

1 590,- Ft
Kapható

Az Irodalmi Magazin a Magyarország Babérkoszorúja elismeréssel kitüntetett, valamint József Attila- és Márai Sándor-díjas Oláh János születésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából lapszámmal emlékezik az alkotóra.

Oláh János pályakezdése a Kilencek költőcsoport Elérhetetlen föld (1969) című antológiájához kapcsolódott, majd az alkotó első, Fordulópont (1972) című verseskönyvét sorra követték regényei:  Közel (1977), Visszatérés (1979), Az őrült (1983). Az elbeszélések mellett (Az Örvényes partján ‒ 1988; Vérszerződés ‒ 2001; Száműzött történetek ‒ 2011) drámakötete is megjelent Kenyérpusztítók (1993) címmel, de írt hangjátékot, forgatókönyvet és esszét is.

Elévülhetetlen Oláh János szerkesztői, irodalomszervező és tehetséggondozó munkássága. 1994-től – 2016-ban bekövetkezett – haláláig a Magyar Napló és az Irodalmi Magazin főszerkesztőjeként, illetve a könyvkiadó vezetőjeként számos, mára elismert író, költő, szerkesztő, irodalomtörténész pályakezdését és szakmai fejlődését segítette.

Összeállításunk célja, hogy e komplex életművet új irányokból megközelítve szélesítse a recepció értelmezési horizontját. A beszélgetések és tanulmányok a lírai életmű összetettségén, lehetséges forrásvidékein, illetve a prózai munkásság sajátosságain túl Oláh János irodalomszervező és drámairodalmi munkásságát is bemutatják. Oláh János-inspiráció címmel pedig rövid esszék olvashatók a szerzőtársak meghatározó műélményeiről és a közös emlékekről.

A lapszámot archív és a tárgyi hagyatékról készült fotók, a szerzőnek kedves képzőművészek alkotásai és saját grafikái, festményei illusztrálják.

A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.