Irodalmi Magazin 2023/1. Petőfi

Irodalmi Magazin 2023/1. Petőfi

Irodalmi Magazin 2023/1. Petőfi
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK–PIM–Magyar Napló Kft., Budapest, 2023., 128 old.
ISSN 2063-8019

2 000,- Ft
Kapható

 

Az Irodalmi Magazin személyes Petőfi-képünket szeretné árnyalni összeállításával, amely a kétszáz éve született költő egyedülálló vonzerejének okait kutatja interjúk, tanulmányok, műértelmezések és kortárs alkotók vallomásain keresztül.

Hogyan lehet megérteni, aktualizálni Petőfi ikonikus szerepét az irodalomtörténetben és a nemzeti emlékezetünkben a szakmai tisztánlátás igényével? E kérdés felelősségteljes megválaszolását jelenti az emlékév.

Az összeállítás célja egy korszerű és sokoldalú portré felvázolása mellett a Petőfi-kultusz kritikus elemzése, a korszakkal foglalkozó szakértők paradigmaváltó vizsgálati eredményeinek ismertetése és az új megközelítések előtérbe helyezése, mint például Szendrey Júlia munkásságának, a pályatársakkal való kapcsolatnak vagy a kevéssé ismert prózai és drámai szövegek jelentőségének bemutatása.
Teret kap az életmű utóéletének pedagógiai, zenei, filmművészeti és popkulturális aspektusa, továbbá a 19. századi magyar irodalom alapkérdéseinek – többek között a romantika, a politikum, a népiesség – újragondolása.

A kiadványt Petőfi-inspirálta képzőművészeti alkotások, portrék, a költő saját grafikái és kéziratai, továbbá tárgyi emlékei illusztrálják gazdag fotóanyagon keresztül.