Irodalmi Magazin 2023/3. Kert

Irodalmi Magazin 2023/3. Kert

Irodalmi Magazin 2023/3. Kert
Főszerkesztő: Kondor Péter János
OSZK-PIM-Magyar Napló Kft., Budapest, 2023., 128 old.
ISSN 2063-8019

2 000,- Ft
Kapható

A hazai szépirodalom kert témájú hagyományát – a világirodalmi fejleményekre figyelemmel – főként a kevésbé ismert, illetve a kertet nem csak idilli megközelítésben láttató műveken keresztül ismerhetjük meg. A kert ugyanis a pihenés, az alkotás vagy a gazdálkodás mellett gyakran a korlátozás, a csalódás és akár a halál helye is az irodalomban. Teret enged a cselekvésnek és a szemlélődésnek is, az emberi léthez szervesen kötődő, történetileg és kulturálisan meghatározott, egyszerre konkrét és szimbolikus helyszín. A kert mibenlétét interjúink természet és kultúra viszonyában vizsgálják a filozófia, a kultúratudomány, a humánökológia vagy a táj- és kertépítészet perspektívájában. A műértelmezések az egyes korszakokról is képet nyújtanak a 18. századtól a közelmúlt magyar költészetéig. Összeállításunk arra is választ keres, hogy vajon a kert – mint különösen összetett és gazdag kulturális jelenség – miként értelmezhető a 21. század megújuló (irodalom)tudományos keretei között, például olyan kutatási irányok felől, mint a biopoétika, az ökokritika, a poszthumanizmus és a kritikai növénykutatás. Az interjúk és tanulmányok sorát szépírók kert-inspirációs esszéi tagolják. A lapszám illusztrációi között archív fotók, képeslapok reprodukciói is helyet kapnak, s emellett nemcsak a klasszikus nemzetközi és hazai képzőművészeti táj- és kertábrázolás hagyományaiból, hanem a magyar természetművészet és Land Art kortárs alkotóinak törekvéseiből is ízelítőt kapunk.

Irodalmi Magazin
A Magyar Napló és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásában negyedévente megjelenő Irodalmi Magazin elsősorban a nagyközönségnek szánt, gazdagon illusztrált, több mint 100 oldalas kiadvány, de segédanyagként jól használható az oktatásban is. A számok tematikusak, mindig egy-egy klasszikus szerzőt, irodalomtörténeti korszakot vagy kulturális jelenséget ismerhet meg általuk az olvasó. A lap eddig kiadatlan szövegek megjelentetésén túl bizonyos művek újraolvasásának horizontját is képes jelentősen szélesíteni. Az első számokat Illyés Gyula, Márai Sándor, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula és Zrínyi Miklós alakjának szentelték a szerkesztők.