Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. 2008–2010, Pótlások és javítások 996–2007

Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. 2008–2010, Pótlások és javítások 996–2007

Magyar könyvtártörténeti kronológia 4. 2008–2010, Pótlások és javítások 996–2007
Összeállította: Gerő Gyula
A szerkesztésben közreműködött Rácz Ágnes
OSZK, Budapest, 2014., 428 old.
ISBN 978 963 200 577 5 Ö

2 500,- Ft
Kapható

A kiadvány az Országos Széchényi Könyvtár által 2010 februárjában három kötetben megjelentetett Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 című alapmű folytatása és befejezése Gerő Gyula szerkesztésében.

A kötet tartalmazza a 2008–2010-es időszak csaknem 1300 könyvtárügyi eseményének napra pontos dátumokhoz kapcsolódó egy-két mondatos leírásait. Megtalálható benne az alapkötet (996–2007) kiegészítése-pótlása, valamint a sajtó- és egyéb hibák javítása is. A tételek keresését az alapkötetéhez hasonlóan háromféle (személyi, intézményi-földrajzi és tárgyközi) mutató segíti.

Különösen a hiánypótlásnak van nagy jelentősége: a kevésbé feltárt 1945 előtti korszakból az e|ső kötetben közölt adatok 416 eseményleírással gyarapodtak. Ennek következtében az egész munka arányosabbá vált, a közelebbi és a távoli múlt megítéléséhez hitelesebb kiindulópontokat, tényeket kínálhat az előző évszázadokat kutatók számára. Az 1945-től napjainkig terjedő időszak eseménysorozata is fontos adatokkal bővült. Például sikerült felderíteni az 1952 és 1984 között működött járási könyvtárak hiányzó adatait, valamint az 1960 után szervezett megyei kórházi könyvtárhálózat teljes történetét a felíveléstől a napjainkra helyenként bekövetkezett hanyatlásig, sőt némelyik könyvtár teljes felszámolásáig.

A kötet befejező részében egy kb. 2500 tételes, időrendbe sorolt bibliográfia is található a Kronológia 1–2., illetve 4. kötetében említett kiadványokról. Ezek azok a legfontosabb könyvtári vagy könyvtári érdekű, a könyvtárügyet érintő kiadványok, amelyek a magyar könyvtártörténet elmúlt évszázadaiban és közelmúltjában a könyvtárosok munkáját segítették, tevékenységének hátterét képezték.

Tartalmilag ez a kötet is előzményeit követi, nevezetesen a könyvtárak alapításától kezdve működési körülményeiknek, eseményeiknek, jogszabályi hátterüknek ismertetésén keresztül egészen a sokfajta személyi vonatkozásaiknak számbavételéig 21 szempont szerint vizsgálja, veszi számba a könyvtári, könyvtárügyi történéseinket.