Szép Magyar Térkép 2014 – kiállítás

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/03/17 - 2015/04/11

Az idei évben a „Szép Magyar Térkép 2014” címmel meghirdetett pályázatra összesen 41 pályamű érkezett. A beküldött darabokból rendezett kiállítás 2015. április 11-ig lesz megtekinthető az Országos Széchényi Könyvtár VI. emeleti előadótermében.

A versenyre benevezett térképészeti alkotások – egy digitális munka kivételével – mind nyomtatott kiadvány formájában jelentek meg. Mind a megcélzott felhasználói körök, mind pedig a bemutatott területek tekintetében sokszínűség jellemezte a pályázaton részt vevő térképek mezőnyét. Összességében elmondható, hogy a beküldött munkák többsége híven tükrözi az igényes térképek készítése iránt érzett elkötelezettséget.

A Bíráló Bizottság a pályaművek díjazására két kategóriát állított fel. A „Szép térkép” kategóriában a munkák értékelése – térképtípustól függetlenül – elsősorban esztétikai szempontok alapján történt, ugyanakkor a díjazott munkák kiválasztása során a bírálók a tartalmi sajátosságokat is figyelembe vették. A Bíráló Bizottság külön kategóriában díjazta a tudományos térképeket, továbbá több pályaművet is dicséretben részesített. A Bíráló Bizottság döntését követően a következő eredmények születtek:

„Szép térkép” kategória

Első díjat nyert: Zempléni-hegység [pályázó: Nyír-Karta Bt.] Az 1 : 50 000 méretarányú, turisták és kerékpártúrázók számára készült térkép nemcsak esztétikai megjelenésével, hanem tartalmával is kivívta az értékelő bizottság elismerését, és egyhangú döntés alapján nyerte el a kategória első helyezését. A térkép harmonikus jelkulcsa, névrajza, négynyelvű jelmagyarázata mind a készítők igényességét igazolja. A kiadványt táj- és helyszínleírások, melléktérképek is gazdagítják. Ez utóbbiak közül a Zempléni-hegység földtani térképe színesíti leginkább a kiadványt különleges, szakmai szemmel nézve is korrekt tematikájával.

Második díjat nyert: Vietnám – Laosz – Kambodzsa [pályázó: GiziMap] Az 1 : 1 400 000 méretarányú általános földrajzi térkép az Indokínai-félsziget országai iránt érdeklődő turistákat és üzletembereket célozza meg. A térkép színvilágában és tartalmi elrendezésében is esztétikai élményt nyújt, földrajzi nevekben meglehetősen gazdag. A településnevek visszakeresését országok szerint csoportosított névmutató segíti. A térképet tartalmi szempontból kifejezetten értékessé teszi, hogy a nem latin betűvel író nyelvek földrajzi neveinek átírása következetesen igazodik a szabályokhoz. A térkép jelmagyarázata hat nyelven is olvasható. A névrajzot eredeti nyelveken (pl. khmer, lao, thai) feltüntetett államnevek is színesítik.

Harmadik díjat nyert: Tisza-tó aktív térkép [pályázó: Cartographia] Az 1 : 50 000 méretarányban készült térkép célközönsége azoknak a térképhasználóknak a köre, akik szabad idejüket aktívan, a természetben kikapcsolódva kívánják eltölteni. Ennek megfelelően a térkép részletesen bemutatja a Tisza-tóhoz kapcsolódó kerékpártúrákat, vízitúrákat és horgászhelyeket. A térkép színeinek és ábrázolási megoldásainak megválasztása a gondosságot tükrözi, a kétnyelvű jelmagyarázat rendezett, a térképi jelek jól olvashatók. A kiadvány teljes mértékben igazodik a felhasználói igényekhez, sőt, túlmutat a hagyományos térképhasználaton. Az aktív jelző nemcsak a térképhasználat közbeni tevékenységre, hanem magára a térképhasználatra is vonatkozik. A vízhatlan anyagból készült térképen ugyanis lehetőség adódik alkoholos filctollal feliratok, látnivalók vagy útvonalak jelölésére, amely használat után letörölhető.

„Tudományos térkép” kategória

Első díjat ebben a kategóriában nem adott ki a zsűri.

Második díjat nyert: Duna folyamtérkép-album, Ráckevei (Soroksári)-Duna [pályázó: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nkft.] A három nyelven (magyarul, angolul és németül) összeállított munka igazi tudományos atlasz, amely értékes forrásként szolgál a Dunához fűződő kutatásokhoz. A gyűjteményben többek között megtalálható a megközelítési térkép, az átfedő szelvények vázlata, a Ráckevei-Duna térképszelvényei, a hossz-szelvény, illetve a keresztszelvények. A munka nagy gondossággal készült, az alkalmazott jelkulcs sokak számára iránymutató lehet.

Harmadik díjat nyert: Szeged (Magyar Várostörténeti Atlasz 3.) [pályázó: Csongrád Megyei Honismereti Egyesület] A magyar és angol nyelven megjelent kiadvány egyértelműen hiánypótló topográfiai összefoglaló munka, amely a várostörténeti kutatások alapvető forrásaként használható. A kiadvány a teljes tartalom vonatkozásában tekinthető kiemelkedő alkotásnak. A mellékelt hasonmás térképek (kataszteri térképek, helyszínrajzok) mellett, a gyűjtemény fontos részét képezik a gazdagon illusztrált leírások.

A zsűri dicséretében részesült munkák

Túraútvonalak a Hargita-hegységben [pályázó: Kovács Csongor] Jóllehet a Hargita-hegységről korábban is jelentek már meg turistatérképek, ez a kiadvány mégis hiánypótlónak és a maga nemében egyedülállónak tekinthető. Az 1 : 50 000 méretarányú térkép információgazdagsága figyelemre méltó: a megszámozott túraútvonalak mellett a nehézségi fokozatuk, hosszuk, bejárási idejük, állapotuk és az évszakoknak megfelelő járhatóságuk is szerepel. A térképen megjelennek a hegyimentőbázisok és a hegyi menedékek is. A térkép névrajza kétnyelvű (magyar és román), a jelmagyarázat három nyelven közöl információkat. A térképi jelek jól olvashatók és könnyen érthetők. A kiadvány a gyakorlati használhatóság tekintetében kifejezetten értékes munka.

T-sorozat (turistatérképek iOS telefonokra) [pályázó: Szarvas András – Bedő Árpád]  E digitális sorozat lényege, hogy a papíron létező térképek az Apple mobilgépein is használhatóvá váljanak. Az értékelő bizottság a Budai-hegység turistatérképének digitális változatán keresztül ismerkedhetett meg a sorozat által nyújtott lehetőségekkel. A digitálisan megjelenített térképek alapvetően a hagyományos térképolvasási technikát ültetik át mobil eszközökre. Ezek az eszközök biztosítják az egyes terepelemek célirányos keresését és összekapcsolását interneten elérhető menetrend-szolgáltatásokkal. A térképi elemek kedvezőtlen fényviszonyok mellett is jól láthatók. E sorozat remélhetőleg a fiatalabb generáció képviselőit is közelebb hozza a térképek használatához.

A Dráva Légrádtól a Dunáig [pályázó: Cartographia] Az 1 : 75 000 méretarányú térkép a turisták, a kerékpáros túrázók és a vízi sportokat űzők számára fontos tematikával mutatja be a folyó egy jelentős szakaszát. A munka különleges és értékes hozzájárulás a Dráva környéki területek térképezettségének növeléséhez. A térkép jelmagyarázata háromnyelvű, akárcsak a terület természeti értékeit bemutató leírások. A kiadványhoz két melléktérkép is tartozik: Szaporca–Kémes, illetve a Kopácsi-rét térképe.

A kiállítás megtekinthető 2015. március 27-től április 11-ig (kedd–szombat: 10–18 óra között), a VI. emeleti Díszteremben.

Képek a díjak átadásáról