KönyvTÁRlat IV/9. Hitek és hitetés: A történelem és művészet optikája

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/06/18

Az Országos Széchényi Könyvtár Válság és Újítás. Azok a tízes évek… címet viselő 2014–2015. évi irodalmi és kultúrtörténeti programsorozatának júniusi estje a politika és irodalom sokrétű és szövevényes viszonyáról lebbenti fel a fátylat.

A századelő légkörét éppúgy meghatározták és behatárolták a történelem és a politika eseményei, ahogy más századokét. A korszak neves gondolkodói részt vettek a kultúrpolitika kérdéseinek meghatározásában vagy éppen, az autonóm művészet megvalósítása érdekében megpróbáltak elhatárolódni ezektől. Az irodalom elméletének és gyakorlatának kérdéseire hatással volt a politika is. A vitához a magyar irodalom legnagyobbjai szálltak ringbe: többek között Ady Endre, Babits Mihály, Herczeg Ferenc, Móricz Zsigmond.

Program:

  • 16.30: Sipos Lajos: Babits és kortársai az I. világháború idején – előadás
  • 17.10: Rákai Orsolya: „Erkölcsi és művészi követelményem nincs”: konzervatív támadások a Nyugat művészetfelfogása ellen – előadás
  • 18.00: Részlet Bródy Sándor A tanítónő című darabjából
  • Kiállítás: első kiadások, eredeti kézirat-különlegességek

Sípos Lajos irodalomtörténész, a korszak kiváló szakértője a történelmi eseményekre adott válasz irodalomban való megjelenésének és a nyelvért, irodalomért folytatott harc politikai szintre emelésének kettős folyamatát mutatja be. Szakavatott vezetésével megtudhatjuk, hogy a magyar költők és írók milyen álláspontot alakítottak ki az első világháború és az azt lezáró békeszerződés nyomán létrejött társadalmi és politikai valóságról, valamint képet kapunk arról is, hogy a nemzetiségek milyen ideológiák mentén és mily módon küzdöttek kultúrájukért a politika porondján.

Rákai Orsolya a konzervatív – modern paradigma mentén vizsgálja irodalom és politika viszonyát. A neonacionalistának nevezett irány, illetve a nyugatos tábor legjelesebb képviselőinek munkásságán keresztül a neves irodalomtörténész szemügyre veszi előadásában a két értékrend, a két kritikai program mibenlétét, egymáshoz való viszonyát és egyben felveti az esztétika és az irodalom ezen felosztásának létjogosultságát. E kérdéskörök tárgyalása felszínre hozza a korabeli magyar társadalom és a modernizáció problematikus viszonyát is.

A programot kísérő minikiállítás ezúttal is eredeti kéziratokkal és első kiadásokkal szemlélteti az elhangzottakat, s nyújt betekintést irodalom és politika összefonódásába.

Az est zárásaként a látogató részletet láthat Bródy Sándor A tanítónő című darabjából a Miskolci Nemzeti Színház  előadásában. Rusznyák Gábor rendezése finoman mutat rá hatalom és szakmaiság, hivatástudat viszonyára. Erkölcsi kérdések, egyén és közösség érdekei feszülnek egymásnak egy elsőrangú előadás kereti között.

A részvétel az NKA támogatásnak köszönhetően ingyenes!
Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, VI. emelet, Díszterem
Időpont: 2015. június 18., csütörtök

 

# KönyvTÁRlat