Kötelespéldányok elosztása

 

Az Országos Széchényi Könyvtárba 6, 2 illetve 1 példányban beérkező kiadványok szétosztását a Kötelespéldány- és Kiadványazonosító-kezelő Osztály végzi. Az egy, illetve két példányban beérkező kiadványok természetesen a nemzeti könyvtárban maradnak, az ennél több példányban érkezőket a következőképpen osztja tovább a könyvtár.

Hat példányban beérkezett kiadványok esetén

  • Az Országos Széchényi Könyvtárban marad minden kiadványból 2 példány:
    1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja, 1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, illetve ezt a példányt igazgatási célra az arra jogosult szervezet igényelheti.
  • Mint nemzeti gyűjtőkörű könyvtár a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár minden kiadványból 1 példányban részesül.
  • A KSH Könyvtár a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény értelmében teljes kötelespéldány sorra jogosult.
  • Az Országgyűlési Könyvtár gyűjtőkörének megfelelően 1 példányban megkapja a kötelespéldányokat a nemzeti könyvtártól.
  • Az Országos Idegennyelvű Könyvtár a nemzetiségi kiadványokból 1 példányban részesül.
  • Két nagy vidéki egyetemi könyvtár a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont és a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtárnak közösen kapnak 1 példányt minden beérkezett kiadványból. Az egy példány - tartalomtól függő - elosztását a két intézmény között külön megállapodás rögzíti.
  • Azokból a kiadványokból melyek nem tartoznak az Országgyűlési Könyvtár vagy az Országos Idegennyelvű Könyvtár gyűjtőkörébe, illetve a fent felsorolt könyvtárak bármelyike nem tart rá igényt, gyűjtőkörük szerint részesülnek az országos szak- illetve állami budapesti egyetemi könyvtárak. A kötelespéldányra jogosult országos szak és egyetemi könyvtárak gyűjtőkörüknek megfelelően tudományterületek szerint részesülnek a kötelespéldányként beérkezett kiadványokból.