Nem alapfeladattal összefüggő kifizetések

 

Az Országos Széchényi Könyvtár kapcsán nem releváns.