Munkatársak publikációi, előadásai 2010-ben

Nyomtatóbarát változatPDF változat

Amberg Eszter
Andor Csaba
Bánfi Szilvia
Berkes Katalin
Boka László
Boreczky Anna
Bódyné Márkus Rozália
Csillag Katalin
Dalloul Zaynab
Dancs Szabolcs
Deák Eszter
Dede Franciska
Dippold Péter
Ekler Péter
Elbe István
Érdi Marianne
Farkas Gábor Farkas
Heltai János
György Béla
Hangodi Ágnes
Horváth Ádám
Illyés Boglárka
Katona Anikó

Káldos János
R. Kelemen Éva
Kertész Balázs
Kertész Balázsné Bíró Csilla
Kis Domokos Dániel
Kovács Eszter
Lauf Judit
Lipták Dorottya
Lipthay Endre
Madas Edit
Mann Jolán
Mester Magdolna
Mikusi Balázs
Németh András
Németh Márton
Pap Ágnes
Papp Judit
Pászti László
Perger Péter
Perjámosi Sándor
Péterfi Rita
Plihál Katalin

Rajnai Edit
Rózsa Mária
Rózsafalvi Zsuzsanna
Sarbak Gábor
Sirató Ildikó
Stemler Ágnes
Szalóki Gabriella
Szvorényi Róbert
Tamási Balázs
Tóth Máté
M. Varga Bernadett
Vasné Tóth Kornélia
Vass Johanna
Vásárhelyi Judit
Vesztróczy Zsolt
Vizkelety András
Vizkeletyné Ecsedy Judit
Zichy Mihály
Zsupán Edina


Amberg Eszter

Tanulmány, cikk:

 • Az alapító okirat. = Korszerű könyvtár. (Szerk.: Dán Krisztina, Fehér Miklós) RAABE, 2010. február
 • A nyilvános könyvtárak jegyzéke, valamint a kulturális törvény 2009. évi változásairól. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 5. sz. 3-8. p.
 • Az adatbázisok szerzői jogi védelme hazánkban. = Könyvtári Figyelő, 2010. 2. sz. 257-262. p.
 • Szerzői jog a digitális könyvtárban. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2010. 6. sz. 250-258. p.
 • Művek online közzététele a könyvtárakban. Megjegyzések Reisz László cikkéhez. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 8. sz. 34-37. p.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • Könyvtári szolgáltatás kontra szerzői jog: a szerzői jogi törvény könyvtárakat érintő változásai. (MKE Olvasószolgálati Szekció szakmai napja. Egressy Béni Könyvtár, Kulturális és Sport Központ, 2010. február 24.)
 • Szerzői jog a digitális könyvtárban. ("Digitalizálni, de..." Országgyűlési Könyvtár, 2010. március 17.)
 • Az irodalmi adatbázisokkal kapcsolatos szerzői jogi ismeretek. (Irodalmi adatbázisok tanfolyam. Országos Széchényi Könyvtár, 2010. október 5.)
 • Szerzői és kapcsolódó jogok a könyvtárban. (TÁMOP nyitó konferencia. Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 2010. november 11.)

  Horgony

Andor Csaba

Könyv:

 • Utolsó szerelem. Madách és Borka. Madách Irodalmi Társaság, Bp., 2010.

Tanulmány, cikk:

 • Egy verses levél három változata. In. Bene Kálmán–Máté Zsuzsanna (szerk.): XVII. Madách Szimpózium. Szeged–Budapest, 2010. 137–140.
 • Utószó helyett. In. Blaskó Gábor: Madách Imre „Az ember tragédiája” c. művének magyar nyelvű kiadásai. Bp., 2010. 91–100.Horgony

 

Bánfi Szilvia

Tanulmány, adatközlés:

 • A nyomdászat kezdetei a Dráva-Mura vidéken = Lindua 2009/6-7: 43-47. /2009. évi jelentésben még nem szerepelt/
 • A bécsi Singriener-nyomda (1510-1562) könyvdíszeinek utóélete a magyarországi nyomtató műhelyekben. = MKsz 2010: 24-55.
 • Az ket Samvel könyveinek, es az ket Királi könyveknek nyomdászattörténeti vonatkozásai. In: Melius Juhász Péter: Az két Sámuel könyveinek, és… hasonmás kiadása. Debrecen, 2010, 505-508.
 • A nyomdászat kezdetei a Dráva-Mura vidéken. Nyomda a reformáció szolgálatában. In. A nemzetiségi könyvtárak Szlovéniában és partnerkapcsolataik az Európai Unió területén. A nemzetközi konferencia előadásait szerk. Zágorec-Csuka Judit. Lendva 2010. 99-106.
 • Začetki tiskarstva na Področju Drave in Mure. Tiskarstvo v službi reformacije. In. Narodnostne knižnice v sloveniji in njihovi partnerski odnosi v Europski Uniji. Predavanja mednarodne konference. Urednica Zagorec-Csuka, Judit. Lendava 2010, 107-113.
 • Protestáns tipográfus a katolikusok szolgálatában. /Raphael Hoffhalter és a bécsi Jezsuita- nyomda kapcsolatáról/ In: „…mint gyümölczös és termett szölöveszszöc…”. Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (szerk. Stemler Ágnes és Varga Bernadett). OSZK – Balassi Kiadó, 2010, 120-127.

Cikkek:

 • Katalógustétel: A Vizsolyi Biblia nyomdakéziratának töredéke. In. Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Bp. 2009, 181-182.

Könyvismertetés:

 • Muckenhaupt Erzsébet: A Csíki Székely Múzeum „Régi Magyar Könyvtár”-a. I. (1498-1710.) Csíkszereda, 2009. Csíki Székely Múzeum, 146 l. /A Csíki Székely Múzeum Gyűjteményei 1. Sorozatszerk. Botár István [et al.] [Ism.] Bánfi Szilvia = MKsz 2010: 417-419.
 • Emődi András: A nagyváradi Római Katolikus Egyházmegyei Könyvtár régi állománya. I. köt. Ősnyomtatványok, XVI. századi nyomtatványok. Régi Magyar Könyvtár. Budapest-Nagyvárad, 2005. – II. köt. XVII. századi nyomtatványok. Budapest-Nagyvárad, 2008. / A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi könyvei./ [Ism.] Bánfi Szilvia = Könyv, könyvtár, Könyvtáros 2010. 62-64.

Előadás:

 • A bécsi Singriener-nyomda könyvdíszeinek utóélete magyarországi nyomtató műhelyekben. OSZK Tudományos Ülésszak, Budapest, 2010. január 25-én.Horgony

 

Berkes Katalin

Tanulmány, cikk:

 • Enyedi György és a zsiráf = Magyar Könyvszemle (126.) 2010, 381-386.
 • Héliodóros első latin fordításai, In: „…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…”: Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., Balassi – OSZK, 2010. 352-360.

Katalógustétel:

 • 3.1.8, Rövid és hiteles beszámoló a magyarországi protestáns prédikátorok legutóbbi üldöztetéséről, In: Kálvin hagyománya, Református kulturális örökség a Duna mentén, Kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum 2009. október 30.-2010. február 15., Budapest, 2009, 235-236.
 • 3.1.9, Rövid és igaz beszámoló a kegyetlen és szinte hallatlan pápista fogságról, csakúgy, mint a csodálatos megmenekülésről, In: Kálvin hagyománya, Református kulturális örökség a Duna mentén, Kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum 2009. október 30.-2010. február 15., Budapest, 2009, 237.
 • 3. 1. 10, Részletes beszámoló a magyarországi protestáns prédikátorok üldöztetéséről, Kálvin hagyománya, Református kulturális örökség a Duna mentén, Kiállítási katalógus, Budapesti Történeti Múzeum 2009. október 30.-2010. február 15., Budapest, 2009, 237-238.

Előadás:

 • Enyedi György és a zsiráf. Bp. OSzK Tudományos Ülésszak, 2010. január 25.

 

Boka László

Tanulmány:

 • Határ(s)értés? Kánoni értékstruktúrák és összehasonlító irodalom a kulturális globalizáció idején. In Kultúrák határán I., (szerk. Bányai Éva) (A hasonló című nemzetközi konferencia előadásainak szerkesztett változata.) RHT Kiadó, Bukarest-Sepsiszentgyörgy, 2010, 17-32.
 • „Mind szótlan kérlel”. Az én-hiány változásai Kovács András Ferenc költészetében. In Érték és értelmezés, (szerk. Boka László - Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I. 312., 137-151.
 • Recenzió, cikk, egyéb írás:
 • Fiume: exhibition, symposium and literary evening. Bulletin, 2009, 15.
 • The reincarnated Apor Codex. Bulletin, 2009, 39-41.
 • Narratívák párbeszéde. (recenzió) Korunk, 2010/9, 118-119.
 • Előszó. In Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 312., 7-10.
 • Előszó helyett. In „…mint gyümölczös és termett szölöveszszöc…”. Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (szerk. Stemler Ágnes és Varga Bernadett). OSZK – Balassi Kiadó, 2010, 383., 11-12.
 • Üzenetek (William Shakespeare-től). Mercurius 2010, Bp. OSZK, 34-36.

Előadás:

 • Nádas Péter-konferencia, kerekasztal-beszélgetés. 2010, január 27. Pozsony, Világirodalmi Intézet
 • Az OSZK katalógus-rendszeréről és a nemzeti retrospektív sajtóbibliográfiáról. A Kosztolányi Dezső kritikai kiadás munkacsoport-megbeszélése. ELTE, BTK, Budapest, 2010, március 9.
 • A „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című kiállítás eredményei és tudományos vetülete. Ülésszak az öt évszázados, megújult Apor-kódex köszöntése alkalmából. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2010, április 22.
 • Irodalmiság és kulturalitás. EMIL-konferencia és Írótábor, 2010, Árkos, Románia, 2010, szeptember 9-12.
 • „Látjátok feleim” - Egy gyűjteményes kiállítás margójára. Kolozsvár, BBTE, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2010, október 21.
 • „Látjátok feleim” - Egy gyűjteményes kiállítás margójára. Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, 2010, október 22.

Könyv-, folyóirat-, honlap-szerkesztés:

 • Érték és értelmezés. Gondolat Kiadó - OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 312. (SIRATÓ Ildikóval)
 • Nemzeti Téka. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Gondolat Kiadó közös könyvsorozata. (Szerk. Boka László és Kégli Ferenc) – (2010-ben 2 kötet)
 • Bulletin 2009. (ed. László Boka) National Széchényi Library, Budapest, 2010. 44 p.
 • Mercurius 2010. (szerk. Boka László) Országos Széchényi Könyvtár. Budapest, 2010. 52 p.
 • Amor Librorum. Az Országos Széchényi Könyvtár és a Kossuth Kiadó közös fakszimile-sorozata. (munkatárs) Kossuth Kiadó - Országos Széchényi Könyvtár, (2010-ben 3 kötet)
 • Magyar Nemzeti Bibliográfia honlap – felelős szerkesztő.  - 2010. május 1.-ig.
 • OSZK - Történeti honlap – felelős szerkesztő

Könyvbemutató:

 • A Pécsi Misszálé fakszimile kiadásának (Schöck Kft., 2009.) bemutatója. (Sarbak Gáborral, Monok Istvánnal, Schöck Gyulával) OSZK, 2010. február 2.
 • V. Ecsedy Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei. XVII. század. (Balassi Kiadó – OSZK, Bp. 2010.) A szerzővel beszélget Galavics Géza művészettörténész és Boka László irodalomtörténész. Moderátor Soóky Andrea a Balassi Kiadó igazgatója. OSZK, 2010. május 18.
 • A magyarországi hírlapok és folyóiratok bibliográfiája 1921-1944. (összeáll. Ferenczyné Wendelin Lídia) OSZK, Bp., 2010. A szerzővel beszélget Buzinkay Géza sajtótörténész, Szőnyi Éva, az MKE Bibliográfiai szekciójának elnöke és Boka László irodalomtörténész, tudományos igazgató, OSZK, 2010, július 8.
 • Bágyoni Szabó István: Az idő festett orcái. Esszék, beszélgetések, jegyzetek. Magyar Napló, 2010. (Az esszékönyvet ismerteti Boka László irodalomtörténész és Filep Tamás Gusztáv művelődéstörténész) Bp., Magyar Írószövetség, 2010, november 12.
 • Madas Edit (szerk.): Látjátok feleim – kiállítási katalógus és tanulmánykötet. Bp., OSZK, 2009. Könyvbemutató. (Madas Edittel) Kolozsvár és Nagyvárad, 2010, október 21. és 22.
 • Kiállítás-szervezés:
 • Hét évszázad papírtitkai. OSZK, 2010, április 9. - július 17. (kurátor: Pelbárt Jenő)
 • Üzenetek William Shakespeare-től. (Katona Szabó Erzsébet papírkollázsai és Kodolányi Gyula verskollázsai.) OSZK, 2010, szeptember 2 - szeptember 30.
 • Magyar föld- és éggömbök a kezdetektől napjainkig. OSZK, 2010, október 15 – 2011, április 02. (kurátor: Plihál Katalin)

Interjú, rádiós és televíziós szereplés:

 • Magyar Kultúra Napja az OSZK-ban. A Programokról beszél Boka László tudományos igazgató. (Inforádió, Class Fm, stb. 2010. január 22.)
 • A megújult Apor-kódexről beszélget Boka László és Vargha Mihály. (Régió Rádió, Sepsiszentgyörgy. 2010. április 22.)
 • A 700 éves magyar papír- és vízjelkiállításról. (Reggeli Riport, Heuréka - tudományos rovat, Katolikus Rádió, 2010. április 21.)
 • Az Apor-kódex hazatéréséről. (Román Televízió, Magyar nyelvű adás; MR1 – Kossuth Rádió, Duna Televízió, Marosvásárhelyi Televízió, stb., 2010. április)
 • A nagyváradi színházban talált időkapszuláról. (Bihari Napló, Magyar Nemzet, 2010 szeptember)
 • A nagyváradi színházi leletről kérdeztük Boka Lászlót. (MR1 – Kossuth Rádió, 2010. szeptember 10.)
 • A 110 éves nagyváradi színházi zárkőről. (M1, Átjáró, 2010. november 16.)
 • A magyar glóbuszkiállításról. (M1, Nappali, 2010. november 11.; DominoTv, Reperto-ART, 2010. november 5.)
 • Kulcsár György: „Az ördögnek a penitencia tartó bűnössel való vetekedéséről…” és egyéb hasonmás műveinek kiadásáról. Lendva, 2010. október 28. (Szlovén Állami Televízió, november)

Protokolláris előszavak, megnyitó-, ill. köszöntőbeszédek:

 • Magyar Kultúra Napja, Magyar Nyelvemlékek: ülésszak, sajtótájékoztató, honlap-bemutató. Az ülésszakot megnyitja Boka László, OSZK, 2010. január 21.
 • OSZK - Tudományos Ülésszak. Az ülésszakot megnyitja Boka László. OSZK, Bp., 2010, február 25.
 • Vendégünk Dánia, Budapest Tavaszi Fesztivál, OSZK, 2010, március 19. A vendégeket köszönti, és a kiállításokat bemutatja Boka László.
 • A megújult Apor-kódex köszöntése. Sepsiszentgyörgy, Székely Nemzeti Múzeum, 2010, április 22.
 • IARIGAI- Board Meeting, OSZK, Bp., 2010, június 4.
 • Trianon a magyar költészetben. Lisztóczky László és Ungvári P. Tamás előadása a „90 város” c. kiállítás kapcsán. A vendégeket köszönti Boka László. OSZK, Bp., 2010, június 4.
 • Üzenetek William Shakespeare-től. Messages of William Shakespeare. (Katona Szabó Erzsébet papírkollázsai és Kodolányi Gyula verskollázsai.) Kiállítási köszöntőbeszéd. Bp., OSZK, 2010, szeptember 2.
 • "...az áldozatban van a hazafiság!" - Gróf Széchenyi István emlékkiállítása. Köszöntőbeszédet mond, és a kiállítást megnyitja Boka László. Zirc, Reguly Antal Műemlékkönytár, 2010, szeptember 21.
 • MEK „15 év - 15 könyv” programbemutató és sajtótájékoztató. Ünnepi köszöntőbeszéd. OSZK, Bp., 2010, szeptember 30.
 • „Emlékezzünk jeles elődeinkre”: In memoriam Dr. Ottovay László. Az MKE Bibliográfiai szekció emlékülése a 125 éve alapított Országos Hírlapkönyvtárról. OSZK, Bp., 2010, október 8.
 • OSZK - Tudományos Ülésszak. Köszöntő. OSZK, Bp., 2010, december 13.
 • Kulcsár György: „Az ördögnek a penitencia tartó bűnössel való vetekedéséről…” (1573) hasonmás kiadása. (OSZK - Galéria-Múzeum Lendva, 2010.) Könyvbemutató és köszöntő. Lendva, 2010. november 28.
 • Dede Franciska: Tartsd jól a bestiát! (OSZK - Kortárs Kiadó, 2010.) Könyvbemutató. Köszöntő. Bp., OSZK, 2010, december 14.

 

Boreczky Anna

Tanulmány:

 • Magyar vonatkozású díszített kéziratok az Österreichische Nationalbibliothek új katalógusaiban. Ars Hungarica 2008/1-2, 410-416.
 • Apollonius és Berwelpus: egy későantik regény az Ottó-korban (Az OSzK Cod. Lat. 4-es töredéke). Németh Andrással közösen. In: Boka László, Sirató Ildikó (szerk.): Érték és értelmezés. Bibliotheca Scientiae et Artis I. OSzK-Gondolat 2010, 215-240.
 • Eine vergessene Porträtreihe Ungarischer Könige aus dem 15. Jahrhundert und die Handschriften der Ungarnchronik des Johannes von Thurocz. Acta Historiae Artium 51 (2010) 71-84.
 • Magyar királyok ismeretlen képmás-sorozata a Thuróczy-krónika egy XV. századi kéziratos példányában. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei XIV.

Tudományos konferencián elhangzott előadás:

 • Apollonius király története egy Ottó-kori kézirat illusztrációinak elbeszélésében. „Quodlibet” – Konferencia Marosi Ernő 70. születésnapja alkalmából. ELTE BTK április 21.

 

Bódyné Márkus Rozália

Könyv:

 • Literaturrezeption und Literaturvermittlung in den Beiblättern von Pest-Ofener und Pressburger deutschsprachigen Zeitungen von 1810 bis 1847. München, IKGS Verlag, 2010. 269.

Tanulmány:

 • A nép(iesnek szánt) kiadványok és műfajok helye a magyar sajtó és könyvkiadás átalakuló rendszerében a 19. század második felében. In: Boka László, Sirató Ildikó (szerk.): Érték és értelmezés. Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. 298-309.

Ismertetés:

 • Recenzió Marlies Raffler: „Museum: Spiegel der Nation? Zugänge zur Historischen Museologie am Beispiel der Genese von Landes- und Nationalmuseen in der Habsburgermonarchie. (Böhlau Verlag Wien Köln Weimar 2007. 386 l.)” című könyvéről, In: Magyar Könyvszemle 2009/4. 514-516. o.

 

Csillag Katalin

Előadás:

 • 2010.06.15. – „Fotóhasználat a kortárs grafikában”, Ferencvárosi Progresszív Klub
 • 2010.12.15. – Escher Károly életműve a nemzeti könyvtárban. – előadás a Szekszárdi Szabadegyetem szervezésében

Megnyitó beszéd:

 • 2010.10.01 – 11.04. Vizek, partok, emberek A Senior Alkotócsoport fotókiállítása, Magyar Kultúra Háza

 

Dalloul Zaynab

Tanulmány:

 • A reneszánsz kommentár, és a XVIII. századi magyar vonatkozásai. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 114(2010), 593-615.

Recenzió:

 • Bollók János: Asztrális misztika és asztrológia Janus Pannonius költészetében című kötetéhez. Irodalomtörténeti Közlemények különszáma: Camoenae Hungaricae legújabb számában
 • Ghesaurus: Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára, szerk. CSÖRSZ Rumen István, Bp., 143-150., rec.iti, 2010.

Szövegkiadás:

 • Koháry István latin nyelvű végrendeletének átírása, gondozása, Jankovics József megbízásából, közös publikáció, Irodalomtörténeti Közlemények, 2010.

 

Dancs Szabolcs

Cikkek:

Referátumok:

 • Könyvtári portál – intézményi portál, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(1). 2009. pp. 46-48.
 • Citizendium – szakszerű online enciklopédia meggyőző tartalom nélkül, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(1). 2009. pp. 51.
 • Könyvtárak és múzeumok a “kilapított Földön”: virtuálissá válnak a közgyűjtemények? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(3). 2009. pp. 152-155.
 • Az sms a könyvtári szolgáltatásban: ausztrál példa, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(4). 2009. pp. 199-200.
 • Az állományértékelés új szempontjai: egy többdimenziós keretmodell, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(5). 2009. pp. 248-250.
 • Egyetemi könyvtár új szerepben, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(6). 2009. pp. 289-291.
 • Folyóiratok impaktfaktora: csökken az “impakt”?, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(7). 2009. pp. 329-330.
 • Mi van a felszín alatt? – a konzorciális beszerzés előnyei az elektronikus folyóirat-használat tükrében, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(9). 2009. pp. 444-446.
 • EOD: Elektronikus könyvek igény szerint – egy európai együttműködésen alapuló digitalizálási szolgáltatás, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 56(11-12). 2009. pp. 561-563.
 • Érdemes-e jogi és orvostudományi műveket gyűjteni az általános gyűjtőkörű könyvtárakban? Mit mondanak a használati statisztikák? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(3). 2010. pp. 125-126.
 • Elektronikus könyvek szerzeményezése Olaszországban,Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(9). 2010.
 • Ingyenes online eszközök könyvtárosoknak, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(9). 2010.
 • Kontrollált és nem kontrollált szótárak összekapcsolásának lehetőségei (az LCSH és a Delicious példáján keresztül), Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57(10). 2010.
 • Hogyan hat az e-könyvolvasó az olvasói szokásokra? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(1). 2011.
 • Mobil jövő az egyetemi könyvtáraknak, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(3). 2011. pp. 121-124.
 • Referenszszolgáltatás – referenszpult nélkül, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(5). 2011. pp. 225-227.
 • Áttörést jelenthet-e az e-könyv a könyvtári szolgáltatásban? Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(7). 2011. pp. 313-315.
 • E-könyvek használata egy amerikai egyetemi könyvtárban, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58(7). 2011. pp. 315-317

 

Deák Eszter

Recenziók:

 • Želmíra Gešková: Biografie vo výročných správach škôl z územia Slovenska za školské roky 1918/19-1952/53. [Életrajzok a Szlovákia területén az 1918/19-1952/53-as tanévekben megjelent iskolai értesítőkben] (Slovenská národná retrospektívna bibliografia Séria C. Články zv. VIa Univerzitná knižnica v Bratislave 2009). Magyar Könyvszemle 2010/1. 126-128.
 • Kowalská, Eva: Uhorská rapsodia alebo tragický príbeh osvietenca Jozefa Hajnóczyho. Bratislava Veda 2008. 256 l. Magyar Könyvszemle 2010/3. 410-413.
 • Hudi József: Könyv és társadalom. Könyvkultúra és művelődés a XVIII-XIX. századi Veszprém megyében. Nemzeti Téka. Országos Széchényi Könyvtár/Gondolat kiadó, Budapest 2009. 276 l. Magyar Könyvszemle 2010/4.
 • Studia Bibliographica Posoniensia. I/2009 Univerzitná knižnica v Bratislave 2009. 207 l. Magyar Könyvszemle 2010/4.

 

Dede Franciska

Könyv/monográfia:

 • ,,Tartsd jól a bestiát!”  Emma asszony (Ignotus) receptpályázata és a Hét szakácskönyve. Egy századfordulós „blog” története. Tanulmány és szövegválogatás. Kortárs Kiadó, OSZK, Budapest, 2010. 188 p.

Tanulmány, cikk:

 • ,,...ezen szoborhoz szava van minden magyarnak”. Az Új Idők körkérdése a közönséghez az Erzsébet-emlékmű pályázatáról. In: Boka László, Sirató Ildikó (szerk.): Érték és értelmezés. Bibliotheca Nationalis Hungariae, Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. 40–55.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • 2010. november 10.: a Petőfi Irodalmi Múzeum „Ködlovagok” (munka)című kiállításán a Justh Zsigmondról szóló rész összeállítása
 • 2010. augusztus 27.: a Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület A város és társadalma című konferenciáján „…az egyetlen modern város a többi nagy falvak között: Justh Zsigmond és Párizs” című előadás
 • 2010. június 17.: a Petőfi Irodalmi Múzeum Mikszáth Club című sorozata keretében beszélgetés Fábri Anna irodalomtörténész vezetésével a századforduló íróiról Kartárs kortársak – Írók Mikszáth korában címmel
 • 2010. január 23.: a Magyar Kultúra Napja alkalmából előadás a Ráth György Múzeumban A magyar „Social-leader”. Justh Zsigmond társasága(i) címmel

 

Dippold Péter

Előadás:

 

Ekler Péter

Tanulmányok:

 • „Grammaticam Latinam phrasi continua scriptam interrogandi sale condire voluit.” Quintilianus, Valla, Erasmus és Linacre egy Priscianus-kompendiumban (1537). In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica. A Szerkesztőbizottság elnöke: Horváth Zita. Tomus XIV. Fasciculus 2. Miskolc, 2009, 217-234.
 • Georgii Trapezuntii de partibus orationis ex Prisciano compendium: Megjegyzések a szövegközléshez. In: Magistrae discipuli. Tanulmányok Madas Edit tiszteletére. Szerkesztette Nemerkényi Előd. Kiadja az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete és a MOKKA–R Egyesület, Budapest, 2009, 89-97.
 • Margarita poetica. In: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Ediderunt Anita Czeglédy, László Horváth, Edit Krähling, Krisztina Laczkó, Dávid Ádám Ligeti, Gyula Mayer. Typotex Kiadó-Eötvös Collegium, Budapest, 2010, 530-543.
 • Georg Henisch, antik szerzők tudós fordítója és közreadója. In: “…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (Szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett) Bp., Balassi – OSZK, 2010. 345-351.

Katalógustételek:

 • Pázmány Péter Kalauzának első kiadása; Jezsuitaellenes gúnyirat: cseh és magyar jezsuiták Amszterdamba érkezése; Jezsuiták kínzása. In: Kálvin hagyománya. Református kulturális örökség a Duna mentén. Kiállítási katalógus. Calvin’s Legacy. The Cultural Heritage of Calvinism along the Danube. Exhibition Catalogue of Budapest History Museum. Budapesti Történeti Múzeum, 2009. október 30-2010. február 15. Szerk. Farbaky Péter, Kiss Réka. Budapest, Budapesti Történeti Múzeum-Dunamelléki Református Egyházkerület, 2009, 229, 231, 232. o.

Előadás:

 • “Grammaticam Latinam phrasi continua scriptam interrogandi sale condire voluit.” Bp. OSZK. Tudományos Ülésszak, 2009. dec.7.

 

Elbe István

Tanulmány, cikk:

 • Velocipéden Körmendről Turinba. In: Magyar Nemzet. – LXXIII. évf. 15. sz. (2010. január 16.). – p. 30.
 • Átértelmezett emlékművek. In: Polísz. – 127. sz. (2010. tavasz). – p. 49-54.
 • Magyar emlékhelyek sorsa a Kárpát medencében. In: Kárpátaljai Hírmondó. – VI. évf. 1. sz. (2010. március). – p. 14-17. [Az előadás szöveges változata]
 • 90 város a Nemzeti Könyvtárban. In: Kárpátaljai Hírmondó. – VI. évf. 2. sz. (2010. június). – p. 40.
 • 90 város. In: Mercurius 2010. OSZK. – p. 26-27.

Előadások:

 • Magyar emlékhelyek sorsa a Kárpát-medencében: a szabadságharc emlékművei. Vetítettképes előadás. Elhangzott a Kárpátaljai Szövetség által a Magyarok Házában rendezett Kárpátaljai Napokon. 2010. március 19.
 • „Erdélyt előbb-utóbb aligha el nem vesztjük”: Herman Ottó és Kossuth Lajos levélváltása az elrománosodásról. OSZK Tudományos Ülésszak, 2010. december 13.

Könyvbemutató:

 • Kovács Sándor: Honfoglalásunk hét emlékműve (Bp. Romanika K., 2010.) c. könyvének bemutatása a Bp. XVIII. ker. Polgárok Házában, 2010. november 26-án.
 • Kiállítás kurátor, rendezvényszervezés:
 • “90 város” kiállítás OSZK, 2010. május 11 – június 12. A kiállításhoz kapcsolódó irodalmi megemlékezés: Trianon a magyar költészetben. OSZK, 2010. június 4.

 

Érdi Marianne

Eőadás:

 • Egy 16. századi tankönyv restaurálása – nemzetközi konferencia a 700 éves magyar papírhasználat alkalmából.

Protokolláris előszavak, kiállítások megnyitói:

 • Auditálás – Pusztai Istvánné OSZK Széchényi nap

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

 • CHINDEU- riport és filmforgatás a restaurálásról

 

Farkas Gábor Farkas

Tanulmányok:

 • Kiegészítések a hazai Kopernikusz-példányok sorsáról. Magyar Könyvszemle 126. (2010) 112–115.
 • Az 1577-es üstökös és Szenci Molnár Albert. In: “…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (Szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett) Bp., Balassi – OSZK, 2010. 57-60.

Előadások:

 • Csillagászattörténeti találkozó 2010. Budapest, Polaris Csillagvizsgáló. Égre írt történelem. Létező és képzeletbeli égi jelenségek Magyarországon a 16. században.
 • Pázmány – Kultúra – Könyvtárügy. Budapest, ELTE Informatikai és Könyvtártudományi Tanszék. Kopernikusz és a jezsuiták. A nagyszombati jezsuita kollégium és egyetem Kopernikusz-kötetei.
 • Czas, Pamięć, Tradycja historia, literatura, język, kultura. Warszawa, Instytut Hostorii Polskiej Akademii Nauk. Copernicus in Hungary.

 

Heltai János

Tanulmányok:

 • Hitvita a bibliai konzekvenciákról 1665-1666-ban = Biblia Hungarica philologica : magyarországi bibliák a filológiai tudományokban : az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica, a könyv "mely örök életet ád" (2008. 11. 21 - 2009. 03. 29.) című kiállítás alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai / [szerk. Heltai János]. [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2009.161-170

Utószóként:

 • Melius Juhász Péter bibliafordítói tevékenységének helye a magyar bibliafordítás folyamatában =Az két Sámuel könyveinek, és az két királyi könyveknek az sido nyelvnek igazságából, és igaz és bölcs magyarázók fordításából, igazán való fordítása magyar nyelvre / Melius Juhász Péter ; ... Ötvös László szerk. ; ... Heltai János és Bánfi Szilvia tanulmányával. Megjelenés: Debrecen : Tiszántúli Ref. Egyházker., 2010., 490 – 504 l.

Kötetszerkesztés:

 • Biblia Hungarica philologica : magyarországi bibliák a filológiai tudományokban : az Országos Széchényi Könyvtárban a Biblia Sacra Hungarica, a könyv "mely örök életet ád" (2008. 11. 21 - 2009. 03. 29.) című kiállítás alkalmából 2009. január 30-án tartott konferencia előadásai / [szerk. Heltai János].  [Budapest] : Argumentum : OSZK : MTA Irodtud. Int. : MOKKA-R Egyes., cop. 2009. 215 p. ill.

Előadás:

 • Karácsony Sándor és a régi magyar irodalom. Elhangzott Pápán a Református Egyház Doktorok kollégiumának tudományos konferenciáján 2010. aug. 24-én

 

György Béla

Tanulmány:

 • A Bukaresti Magyar Hírlap (1926-1927) története. = Tükörjáték. Cseke Péter 65. születésnapjára. Bp.- Kv. 2010. 149-159.
 • “Erdély nekünk Fekete kolostor”. Krenner Miklós születésének 135. és Kuncz Aladár születésének 125. évfordulójára. = Korunk, 2010. 12. sz. [vagy 2011. 1. sz.]

Tudományos ismeretterjesztés:

 • Báró Eötvös Józsefnek Mikes Kelemen-i stílusban. = Művelődés, 2010. 3. sz. 20-21.

Sorozatszerkesztés:

 • Források a romániai magyarság történetéhez (Csíkszereda – Kolozsvár)

Lektorálás:

 • Seres Attila: Romániai népszámlálás 1930-ban.

Előadás:

Bernády György, a kisebbségi politikus. = OSZK, Tudományos Ülésszak, 2010. december 06.

 

Hangodi Ágnes

Előadások:

 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. OKM Új tudás – műveltség mindenkinek.. Kaleidoszkóp – határmenti kistelepülési továbbképzési program. Pécs, 2010. április 15.
 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. OKM Új tudás – műveltség mindenkinek.. Kaleidoszkóp – határmenti kistelepülési továbbképzési program. Szeged, 2010. április 19.
 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. OKM Új tudás – műveltség mindenkinek.. Kaleidoszkóp – határmenti kistelepülési továbbképzési program. Nyíregyháza, 2010. május 6.
 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. OKM Új tudás – műveltség mindenkinek.. Kaleidoszkóp – határmenti kistelepülési továbbképzési program. Salgótarján, 2010. május 13.
 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. OKM Új tudás – műveltség mindenkinek.. Kaleidoszkóp – határmenti kistelepülési továbbképzési program. Szombathely, 2010. május 20.
 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. OKM Új tudás – műveltség mindenkinek.. Kaleidoszkóp – határmenti kistelepülési továbbképzési program. Békéscsaba, 2010. május 28.
 • Az életen át tartó tanulás támogatása a könyvtárakban. I. Kárpát-medencei Nemzetközi Módszertani Konferencia. Kaposvár, 2010. október 8.

 

Horváth Ádám

Előadás:

 • Digitális objektumok strukturális metaadatainak megadása az OAI-ORE protokoll segítségével. 2010. április 14–17. Networkshop, Szeged
 • Linked Data at the National Széchényi Library. 2010. június 08–11. ELAG conference, Helsinki

 

Illyés Boglárka

Tanulmány:

 • Szemethy Károly lemezhagyatéka. In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 312., 100-111.
 • Szemethy Károly lemezhagyatéka. Gramophone Anno. Megjelent 2010. június 3-án.

Szakfordítás:

 • Dr. Csukovits Enikő „Közjegyzők a középkori Magyarországon” (Notaires publics dans la Hongrie médiévale) című előadásának franciára fordítása. Elhangzott: UMR TELEMME, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme, Aix-en-Provence, 2010. október 7. 20 p.

Előadás:

 • Szemethy Károly lemezhagyatéka. Elhangzott az OSZK Tudományos ülésszakán, 2010. január 25-én.

 

Katona Anikó

Tanulmány:

 • Első világháborús hadikölcsön-plakátok In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 70-99.

 

Káldos János

Tanulmány, cikk:

 • Enyedi György prédikációinak szöveghagyománya. In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 188-207.
 • Az Erdélyi Unitárius Egyház története 2., Keresztény Magvető, 2010/1, 70-77. p.

 

R. Kelemen Éva

Tanulmány:

 • „A magyar zene követe” Dohnányi Ernő fogadtatása Argentínában. In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 112-124.
 • „Magyarörmény zongoramuzsika” In: Barátság. XVII. évf. 3. sz. (2010. június 15.) 6336-6338. o.

 

Kertész Balázs

Tanulmányok, cikk:

 • Egy II. Ulászló-kori törvénygyűjtemény: a Kollár-féle első kódex. In: Magyar Könyvszemle 126 (2010/3) 312-326.
 • Magyar vonatkozású kéziratos törvénygyűjtemény a Bajor Állami Könyvtárban. A Kollár-féle első kódex másolata. In: Magyar Könyvszemle 2010/4.
 • A magyarországi obszerváns ferencesek krónikájának szerzőségéhez. Megjelenés alatt a „800 éves a ferences rend” c. konferencia (2009. október 14-15. Bp.-Piliscsaba) tanulmánykötetében.

 

Kertész Balázsné Bíró Csilla

Tanulmányok, cikk:

 • Petrarca-idézetek Andreas Pannonius fennmaradt műveiben. In: “…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. (Szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett). Bp., Balassi – OSZK, 2010. 361-371.

 

Kis Domokos Dániel

Tanulmány, cikk:

 • A fejedelem mentegombja. In: „…de még szebb a színház. Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. Bp. 2010. 228-233. p.
 • A vadászok szerepe a magyar természetvédelem kezdetén. In: Földrajzi Közlemények, 2010. 134. évf. 1. sz. 89-94. p.
 • Szádeczky-Kardoss Lajos és az Erdélyi Kárpát Egyesület. In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 266-280.
 • Szaniszló Zsigmond. [Szócikk.] Magyar művelődéstörténeti lexikon. 10. köt. Bp. 2010.
 • Szathmári Király Ádám. [Szócikk.] Magyar művelődéstörténeti lexikon. 10. köt. Bp. 2010.

Szerkesztés:

 • Presbiter, a Magyar Református Presbiteri Szövetség lapja. 19. évf. 1-6. sz. Szerkesztőbizottsági tag 2010-től. Állandó rovat: Mit írt lapelődünk, a Magyar Presbiter.

 

Kovács Eszter

Cikkek, tanulmányok:

 • Stopy vzájemnosti českých a uherských jesuitů v katalozech uherských jesuitských knihoven [Cseh-magyar jezsuita kapcsolatok nyomai a magyarországi jezsuita könyvtárak katalógusaiban] In: Problematika historických a vzácných knížních fondů 2009 (ed. Rostislav Krušinský) Vědecká knihovna, Olomouc – Sdružení knihoven, Brno, 2010. 209-215.
 • Václav Budovec és Tomáš Pešina a törökök elleni keresztény összefogásról. In: “…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…” Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére. Szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett. Budapest, 2010. Bp., Balassi – OSZK, 2010. 337-344.
 • A jezsuita rend Csehországból való elűzését értékelő iratok 1618-1619-ből. In: Magyar Könyvszemle 2010/1. Budapest, 66-80.
 • Jan Tomáš Pešina z Čechorodu és Magyarország In: Politika-Egyház-Mindennapok (szerk: Lénárd Andor és Lőrinczné Bencze Edit) Heraldika kiadó, Budapest, 2010. 18-33.
 • Szalágyi István In: Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. X. (Főszerkesztő: Kőszeghy Péter) Budapest, Balassi kiadó, 2010. 441-442.

Konferencia előadások:

 • Publikace a databáze Maďarské národní retrospektivní bibliografie (do roku 1800) jako prameny pro české literární historiky [A magyar nemzeti bibliográfia kiadványai mint segédkönyvek és források a cseh irodalomtörténészek számára] elhangzott a Problematika historických a vzácných knížních fondů 2010. címmel Olomoucban rendezett tudományos konferencián 2010. október 20-án.
 • Cseh tanárok és diákok a nagyszombati egyetemen 1773-ig. Elhangzott a Pázmány-Kultúra-Könyvtárügy című tudományos konferencián, Budapesten 2010. november 17-én.

Recenziók:

 • Blažková, Lenka: Vyobrazení měst a jiných lokalit v tiscích 16. – 18. století (se vztahem k území České republiky) I-II. Knihovna Akademie věd České republiky, Praha, 2002-2008. Magyar Könyvszemle 2010/1 126-128.
 • Comenius, Johannes Amos: Ianua lingvae latinae reserata aurea. Leutschoviae, 1643. (Faksimile) szerk. Varga Bernadett. Budapest, 2009. Magyar Könyvszemle 2010/1 137-138.
 • Krišková, L’ubica: Bibliografia výročných správ škôl z územia Slovenska 1701-1850. [1701-1850 között Szlovákia területén megjelent iskolai értesítők bibliográfiája] Bratislava, 2006. Magyar Könyvszemle 2010/1 131.

 

Lauf Judit

Tanulmány, cikk:

 • Verbindungen der mittelalterlichen liturgischen Praxis in Wien und Ödenburg. Codices Manuscripti 73/74 (2010) 15–30.

 

Lipták Dorottya

Tanulmány, cikk:

 • Einige Aspekte des Mäzenatentums und die Budapester Gesellschaft. In: Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in the Civil Society. České Akademie Vĕd Praha, Hrsg. von Milan Hlavacka, Magdaléna Pokorná, Tomás W. Pavlicek. Praha, 2010. 139–176.
 • Mecenatúra, mecénások és a budapesti társadalom néhány aspektusa. In: Bódy Zsombor, Horváth Sándor, Valuch Tibor (szerk.) Megtalálható-e a múlt. Tanulmányok Gáyni Gábor 60. születésnapjára. Budapest, Argumentum Kiadó, 2010. 500–519.
 • Forrásadatbázis építés a hosszú 19. századra. In: Mercurius 2010, Országos Széchényi Könyvtár. Szerk. Boka László. Budapest, 2010. 23-24.

Konferencia, előadás:

 • “Die multikulturelle Stadt und die Pressburger Zeitung” 2010 március, Bécs
 • “Die Pressburger Zeitung im Zeitwandel” 2010 június, Budapest
 • Verspätete Modernisierung im ungarischen Journalismus. 2010 szeptember Universität Leipzig 
 • Das Schicksal des Buches und die Rezipienten um die Jahrhundertwende im Budapest Bambergi Egyetem, work shop 2010 szeptember.

 

Lipthay Endre

 

Monográfia:
 • A Verebi Végh család története. Felelős kiadó: Verebi Végh Péter, Vereb. 2009. 215 p.
Tanulmány:
 • „Franciából Székely Nyelvre” – Mikes Kelemen kéziratos fordításai az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Legeza László köszöntése 60. születésnapján. Szerk. Windisch István. Mikes Kiadó, Budapest, 2012.  43-53.
Kiállításmegynyitó:
 • Előadás: Mecenatúra és Herendi porcelán a 19. században.
  „Herend a kastélyban” című kiállítás, Szécsény, Kastélymúzeum 2009. július 1.
 • Petőfi Sándor: Anyám tyúkja című verse és más családi vonatkozású írásai. Múzeumok éjszakája. Budapest, OSZK. 2011. június 24.
Reprezentáció:
Riportkötet:
 • „Krisztus, ki a fényből feltündökölsz…” Dr. Török József professzorral beszélget Domonkos Máté és Lipthay Endre. Kairosz Kiadó 2011.  ’Miért hiszek?’ c. sorozat
 

 

Madas Edit

Tanulmány, cikk:

 • San Ladislao nei sermoni medievali in Ungheria. Rivista di Studi Ungheresi 9 (2010) 179–185.
 • In natale Sancti Patris nostri Benedicti (A Biblia scripta: Az írás a középkorban című kiállítás megnyitójára). Pannonhalmi Szemle 18/2 (2010), 99–101.
 • Pergamenkészítés házilag. Magyar Tudomány 2010/8, 1007–1008.
 • „Látjátok feleim …” Utóhang. Könyv, könyvtár, könyvtáros 2010/4, 46–52.
 • „Látjátok feleim…” Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2009. október 29–2010. február 28. (Visszatekintés). In: Mercurius 2010, Országos Széchényi Könyvtár. Szerk. Boka László. Budapest, 2010, 5–9.
 • I. Galylina, F. Lackner, Á. Orosz, D. Weltin unter Mitarbeit von E. Madas und D. Weber: Die Handschriftliche Überlieferung der Werke des heiligen Augustinus. Bd. XI. Russland, Slowenien und Ungarn. Hg. v. Cl. Weidmann. ÖAW, Wien, 2010.

Konferenciák és előadások:

 • Adaptáció, fordítás, kompiláció. Előadás a Nyelvemlék-kiállítás alkalmából rendezett „nyílt napon”, 2010. január 21-én (Olvasható a Nyelvemlék honlapon).
 • Szent László a 15. századi irodalomban. Szekszárd, Eelőadás a Szent László konferencián, 2010. június 24–25.
 • Nyelvemlékekről. Kolozsvár, BBTE, Magyar Irodalomtudományi Tanszék, 2010, október 21.; Nagyvárad, Partiumi Keresztény Egyetem, Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, 2010, október 22; a Tudomány Ünnepe alkalmából « Virág, tudjad, tőled el kell mennem... » november 9: Sopron; Párizs CNRS 2010. nov. 19-20: Les ordres mendiants en Hongrie et la littérature médiévale en langue vernaculaire.
 • Johannes de Utino-konferencia. Bp., OSZK, december 3: Vizkelety András, Madas Edit, Boreczky Anna

 

Mann Jolán

Konferenciaelőadások és megjelent tanulmányok:

Konferenciaelőadások, megjelenés folyamatban:

 • Enver Čolaković – prevoditelj mađarske književnosti i prešućeni pisac. [Enver Čolaković – a magyar irodalom horvát fordítója és elhallgatott író.] Az ELTE Szláv és Balti Filológiai Intézet által Nomadi margne – A margó vándorai címmel 2010. március 24-én rendezett nemzetközi konferencián elhangzott előadás. In: Nomadi margine Zbornik radova znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem, szerk.: Stjepan Lukač, Bp., Hrvatska manjinska samouprava Budimpešte, 12 p.
 • Miroslav Krleža kéziratos hagyatéka. Hungarikumok a horvát nemzeti könyvtár kézirattárában. Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszakán 2010. január 25-én elhangzott előadás.

 

Mester Magdolna

Tanulmány, cikk:

 • Fecnikből kordokumentum. In: Műértő. – 2010. április. – p. 13.
 • Megénekelt jelöltek. Uo.
 • Kárpátaljai kortesdalok az Országos Széchényi Könyvtárban. In: Kárpátaljai Hírmondó. – VI. évf. 1. sz. (2010. március). – p. 20-21.
 • Balatoni tükörcserepek. In: Műértő. – 2010. július-augusztus. – p. 11.
 • „Szép ez a Balaton, szép mindenkoron” : tanulmány. In: Kárpátaljai Hírmondó. – VI. évf. 3. sz. (2010. szeptember). – p. 20-21.
 • Az ezerarcú papír. In: Magyar Grafika. – LIV. évf. 6. sz. (2010. december). -  p. 36-38.

 

Mikusi Balázs

Tanulmány, cikk:

 • „Mendelssohn »skót« hangneme?”. Magyar Zene 48/4 (2010. november), [megjelenés alatt].
 • „Between Tradition, Innovation and Utopia: Haydn’s mehrstimmige Gesänge”. Studia Musicologica 51/1–2 (March 2010), 179–191.
 • „Szilárd, merész, kitartó, nagy és erőteljes: A férfikar születése a kora 19. századi Németországban”. In Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 19-25.

Recenzió:

 • „Az elefántember” [Konferencia Kovács Sándor 60. születésnapjára]. Muzsika 53/1 (2010. január), 13–15.
 • „Haydn, a regényhős” [Láng György: Haydn (Glória, 2009) és Szentkuthy Miklós: Doktor Haydn (Magvető, 2009) recenziója]. Muzsika 53/5 (2010. május), 43–44.
 • „Szomory boldogsága” [Szomory Dezső: Zene és ének hangjainál. Zenei írások (Múlt és Jövő, 2009) recenziója]. Muzsika 53/10 (2010. október), 46–48.
 • Sándor Veress: Komponist–Lehrer–Forscher. Szerk. Doris Lanz és Anselm Gerhard. Kassel: Bärenreiter, 2008. Notes: Quarterly Journal of the Music Library Association 66/3 (March 2010), 527–528.
 • David Wyn Jones: The Life of Haydn. New York: Cambridge University Press, 2009. Notes: Quarterly Journal of the Music Library Association 66/4 (June 2010), 749–750.
 • Danuta Mirka: Notes: Quarterly Journal of the Music Library Association 67/2 (December 2010), 346–347.

Ismeretterjesztő írás:

 • „Erkel operái és a korabeli kritika”. In: Szacsvai Kim Katalin (szerk.): Bánk bán [a Magyar Állami Operaház Erkel-évfordulós kiadványa], 56–62.
 • „Opera és nemzet”. In: Mercurius 2010. Bp., OSZK. 48-50.

Tudományos előadások nemzetközi konferencián:

 • „Per astra ad aspera: RISM in Hungary”. International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres, Annual Congress. Moszkva, 2010. június 27. – július 2.
 • „Minerva’s Hat and the Emperor’s Tailcoat: August Adelburg’s Cosmopolitan ’National Opera’ Zrínyi”. Opera and Nation: An International Musicological Conference ont he Bicentenary of the Birth of Ferenc Erkel, Budapest, 2010. október 28–30. 

Tudományos előadások magyarul:

 • „»Szilárd, merész, kitartó, nagy és erőteljes«: A férfikar születése a kora 19. századi Németországban”. OSZK Tudományos Ülésszak, 2010. január 25.
 • „Lützow vadászata, Margit rokkája és a dal születése”. Kedd Délutáni Zenetudomány, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Zenetudományi Tanszék, 2010. március 16.
 • „Korál és népnevelés Németországban a 18–19. század fordulóján”. A zenén innen és túl: Az Erasmus Kollégium 3. zenetudományi konferenciája, ELTE Bölcsészettudományi Kar, 2010. június 10.

Szakmai reprezentáció:

 • Az OSZK mint társrendező képviselete az Opera és nemzet kiállítás megnyitóján (Zenetörténeti Múzeum, 2010. október 1.) rövid beszéddel.
 • Az OSZK új Erkel-honlapjának megnyitóján a „Kutatószoba” rész nyilvános bemutatása.
 • Az Erkel 200 kiállítás ünnepélyes megnyitása (Operaház aulája, 2010. november 7.)
 • Az OSZK az Erkel-emlékévhez kapcsolódó tevékenységének bemutatása az MTA Könyvtörténeti Munkabizottságának 2010. november 17-i ülésén, meghívott vendégként.

Rádió- és televíziós interjúk, ill. egyéb médiaszereplés:

 • Rádióinterjú az Erkel-honlapról: Akvarell (szerk. Nagy Rita), Katolikus Rádió, 2010. november 3. 9:34 (ism. 22:34).
 • Rádióinterjú (Ménes Arankának) az Erkel-honlapról: Új Zenei Újság, MR3–Bartók, 2010. november 6. 10:00–10:45.
 • Nyilatkozat az Erkel-honlapról a Duna Televíziónak 2010. november 4-én.
 • Nyilatkozat Erkel Ferencről (Vidra Zsófia riporternek) az Operaház évfordulás kiállítása kapcsán: Ahogy tetszik, ATV, 2010. nov. 14.
 • Esti beszélgetés kultúráról: Új honlap az Erkel-év alkalmából – Filippinyi Éva beszélget Csorba Csillával, Sirató Ildikóval, Sudár Annamáriával és Mikusi Balázzsal: MR1–Kossuth, 2010. november 10. 23:05–23:40.

 

Németh András

Tanulmány tanulmánykötetben:

 • „Willibald Pirckheimer és a Budáról származó görög kódexei.” In: Érték és értelmezés, ed. Boka László és Sirató Ildikó, Bibliotheca Scientiae et Artis I. Budapest: Gondolat–OSZK, 2010. 156–180.
 • Boreczki Anna – Németh András. „Apollonius és Berwelpus: Egy későantik regény az Ottó-korban (Az OSzK Cod. Lat. 4-es töredéke).” In: Érték és értelmezés, ed. Boka László és Sirató Ildikó, Bibliotheca Scientiae et Artis I. Budapest: Gondolat–OSZK, 2010. 215–240.
 • „Teaching, Learning and Preaching in a Fifteenth-century Rhyming Decalogue” In: Religious Space of East–Central Europe in the Middle Ages. Proceedings of the Conference of the Commission Internationale d’Histoire et d’Etude du Christianisme (CIHEC), Lublin–Lviv, 6–10 September 2007, 221–233. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2010.
 • „The Mynas codex and the Bibliotheca Corviniana.” In: Matthias Corvinus und seine Zeit. Europa am Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit zwieschen Wien und Konstantinopel, hrsg. Gastgeber, Ch., I. A. Pop, M. Popovic, E. Mitsiu, J. Preiser-Kapeller, and Simon A. 153–176. (Veröffentlichungen zur Byzanzforschung. Denkschriften der philosophisch-historischen Klasse). Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2010.

Tanulmány folyóiratban:

 • A Mynas-kódex és a Corvina Könyvtár (The Mynas-codex and the Corvinian library).” Magyar Könyvszemle 126 (2010): 158–192.

 

Németh Márton

Tanulmány, cikk:

 • Elektronikus audiovizuális szolgáltatások a dán közkönyvtárakban In: Könyv Könyvtár Könyvtáros. 2010/3.
 • Trendek és szerzői jogi problémák a digitális médiaszolgáltatás világában In: Könyvtári figyelő 2010/2. 263-268. p.
 • Stratégiai tervezési körkép az észak-európai könyvtárügyről In: Könyv Könyvtár Könyvtáros. 2010/10. 35-42. p.

 

Pap Ágnes

Tanulmány, cikk::

 • Puskás Ildikó. In: Nők a magyar tudományban. Szerk: Balogh Margit, Palasik Mária. Budapest. 2010. Napvilág Kiadó. 560-561.
 • A Malabár-part lakóinak hindu rítusai egy magyar jezsuita leveleiben. In: (Boka László – Sirató Ildikó szerk.) Érték és értelmezés. Budapest. 2010. Gondolat Kiadó – OSZK. 257-265.

Előadás:

 • Mrs. Olivér Gömöry, Margit Maróthy and the Hungarian Theosophical Society. – On the Pasupatas. Hungarian Information and Cultural Centre. 2010. februar 16.

 

Papp Judit

Kiállítások rendezése:

 • Hét évszázad papírtitkai című kiállítás segédrendezése. Bp. OSZK. 2010. április 9 – július 17.
 • Rejtőzködő életmű Escher Károly fényképei című kiállítás előkészítése.

 

Pászti László

Tanulmány, cikk:

 • Fejezetek az 1848/49-es honvédlovasság harcászatából. In: Érték és értelmezés. Bibliotheca Scientiae et Artis. (szerk.: Boka László és Sirató Ildikó) Gondolat Kiadó – OSZK, Budapest, 2010. 26-39.
 • Bericht über die Karten- und Ansichtenforschungen mit Bezug zu Ungarn in den historischen Sammlungen der Franckeschen Stiftungen zu Halle (Társszerző: Dr. Verók Attila) In: Freundeskreis für Cartographica in der Stiftung Preussischer Kulturbesitz e. V. Mitteilungen 21.
 • A kronachi Rosenberg-erőd In: Várak kastélyok templomok. Történelmi és örökségturisztikai folyóirat. 2010/5. 32-35. old.

 

Perger Péter

Tanulmány, cikk:

 • Fehér foltok a Tótfalusi-betűk történetében (Egy doktori disszertáció eredményei) In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László, Sirató Ildikó) Bp. Gondolat–OSzK. 2010. 208-214.

Könyvismertetés:

 • V. Ecsedy Judit – Simon Melinda, Kiadói és nyomdászjelvények Magyarországon 1488-1800. Hungarian Printers’ and Publishers’ Devices 1488-1800. [Bp.] 2009, MKsz 2010. 282-284.

 

Perjámosi Sándor

Tanulmány, cikk:

 • Az első magyar Orvostörténeti Intézet megalakulása és működése Kolozsváron. = Erdélyi Múzeum 72. k. (2010) No. 3–4.

Tanulmánykötetben:

 • Orvostörténeti kutatások és a tudományos munka a kolozsvári Orvostörténeti Intézetben. In: Három Orvostörténész köszöntése. Tanulmánykötet Birtalan Győző, Karasszon Dénes, és Szállási Árpád tiszteletére. Szerk. Gazda István. Budapest, 2010. Johan Béla Alapítvány-Magyar Orvostörténelmi Társaság- Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár-Magyar Tudománytörténeti Intézet. pp. 169–187.
 • Benedek Elek álnevei és kézjegyei. In: Benedek Elek emlékülés. A népköltészet terített asztalánál. Szerk. Benedek Katalin. Budapest, 2010. MTA Néprajzi Kutatóintézete.
 • Az első magyar Orvostörténeti Intézet könyvtára és könyvtári állomány Kolozsváron In: Érték és értelmezés. Bibliotheca Scientiae et Artis I. (Szerk. Boka László – Sirató Ildikó) Budapest, 2010. Gondolat Kiadó – OSZK. 281–291.

Tanulmánykötet, tematikus folyóiratszám szerkesztése:

 • Szállási Árpád: Magyar írók orvosairól és a magyar orvosírókról. Sajtó alá rend.: Gazda István. A szerkesztésben közreműködött: V. Molnár László és Perjámosi Sándor. Budapest – Debrecen, 2010. Debreceni Egyetem – Magyar Tudománytörténeti Intézet. 390 p. [szerkesztésben közreműködőként]

Tudományos ismeretterjesztő írás:

 • Egy 16 éves fiú naplója Szabadka szerb megszállásának kezdetéről. Csajkás Bódog: Napló. = Aracs 10 (2010) No. 2. 37–42.
 • Szükség van-e nyomtatott bibliográfiákra? Hozzászólás Bényei Miklós előadásához. = Könyv, könyvtár, könyvtáros 19 (2010) No. 12. 29–31.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • Az ismeretlen Benedek Elek. Veszprém, VMKK Március 15. téri könyvtára. 2010. szeptember 16.
 • Dokumentumtipológia régen és ma. Budapest, OSZK,– Műhelybeszélgetések, II., 2010. július 8.
 • A kolozsvári Orvostörténeti Intézet könyvtára és könyvtári állománya. Budapest, OSZK – Tudományos Ülésszak, 2010. január 25.

Jelentős nyilvános kulturális események, kiállítások rendezése:

 • Az ismeretlen Benedek Elek. - VMKK Március 15. téri könyvtára, Veszprém, 2010. szept. 9.–2010. szept. 29.

 

Péterfi Rita

Tanulmány, cikk:

 • Egy értelmiségi műhely az olvasás szolgálatában. A KMK-ban folyó olvasáskutatás története a kezdetektől az ezredfordulóig. Könyvtári Figyelő. 2010. 4.
 • Mikszáth vagy Meg Cabot. A 13-14 évesek könyvtári olvasmányai. In: Az olvasás védelmében (szerk.: Szávai Ilona). PONT Kiadó, 2010. 123-133.

Recenzió, kritika:

 • Kutatási jelentés a vallásosság és az ízlés összefüggéseiről. Kamarás István: Vallásosság, habitus, ízlés c. könyvének recenziója. Könyvtári Figyelő. 2010. 2. 312-315.p.
 • Mikszáth vagy Meg Cabot. A 13-14 évesek könyvtári olvasmányai. In: Az olvasás védelmében (szerk.: Szávai Ilona). PONT Kiadó, 2010. 123-133.

Könyv/monográfia:

 • A Harry Potter-nemzedék és a könyvek. A fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól. Hatágú Síp Alapítvány. Bp. 2010.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • 2010. november 5. Győr. Előadás a Győri Könyvszalon „Az olvasás védelmében” c. konferenciáján.
 • 2010. szeptember 11. Neszmély. Előadás a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése éves vándorgyűlésén A Harry Potter-nemzedék és a könyvek címmel.
 • 2010. augusztus 30. Előadás az Oroszlányi Városi Könyvtárban A gyermek és a kötelező irodalom címmel.
 • 2010. június 10. Előadás az OSZK-ban az olvasásfejlesztés programsorozat keretében – Maria Larsson előadásához kapcsolódva.
 • 2010. május 18. Előadás Kaposváron a Megyei és Városi Könyvtárban a 10-14 évesek olvasmányairól.
 • 2010. április 21. Előadás Vácon a Katona Lajos Városi Könyvtárban A 10-14 évesek olvasási –kölcsönzési szokásai címmel – az MKE Pest megyei szekciójának szervezésében.
 • 2010. április 20. Előadás az Írás- és olvasásfejlesztés a családban c. konferencián az OSZK-ban.
 • 2010. március 18. Gödöllő: Mikszáth vagy Meg Cabot? Előadás Az olvasás védelmében c. konferencián.

Rádiós és televíziós interjúk, egyéb média-szereplés:

 • 2010. október 26. Duna TV Család-Barát c. műsora. Beszélgetés az Iskolai könyvtári világnap kapcsán az olvasásról.
 • 2010. szept. 23. Info Rádió. Interjú a Harry Potter-nemzedék és a könyvek c. kötet kapcsán.
 • 2010. szept. 16. Kossuth Rádió Napközben c. műsora. Beszélgetés a kötelező olvasmányokról.
 • 2010. június 14. Digi TV. Nagykörút c. műsor. Beszélgetés a Családi olvasás éve c. programsorozatról és az olvasásról.
 • 2010. június 12. Hír TV. Közbeszéd c. műsor. Beszélgetés a hangoskönyvek és az olvasás kapcsolatáról.

 

Plihál Katalin

Tanulmányok, cikk:

 • Plihál Katalin – Zentai László: Hogyan őrizhetjük meg a digitális térképeket az utókornak, avagy az információs társadalomtól a digitális kőkorszakig. In Geodézia és Kartográfia. 2010. 62. évf. 3. sz. 10-16. pp.
 • Márton Mátyás – Plihál Katalin: Magyar föld- és éggömbök. In Geodézia és Kartográfia. 2010. 62. évf. 9. sz. 13-24. pp.
 • Egy el nem készült katalógus igaz története. In Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 2010. 19. évf. 7. sz. 39-42. pp.
 • A polip mint a politikai falánkság jelképe gúnytérképeken. In”…De még szebb a színház”. Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. Budapest, 2010. 240-246. pp.

 

Rajnai Edit

Tanulmány, cikk:

 • Színház és város. In „...de még szebb a színház” Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. Szerk. Somorjai Olga. Bp., Argumentum, 2010, 116–140.
 • Belitska-Scholtz Hedvig munkássága. (Bibliográfia.). In „...de még szebb a színház” Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. Szerk. Somorjai Olga. Bp., Argumentum, 2010, 277–284.

Előadás:

 • Úton a színpad és a könyvlap között – képes színháztörténeti dokumentumok a kiadókkal közös kiadványainkban. 2010. ápr. 24. XVII. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál. Könyvtáros Klub.

Kiállítás:

 • „… és látom magam nem vénülve, hanem megifjodva” Márkus Emília emlékkiállítás születésének 150. évfordulója alkalmából. Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tár, 2010.

Lektorálás:

 • Vendégségben Bajor Gizinél. Lektori vélemény az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet kiadványáról, a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakmai Kollégiumának pályázatához.

 

Rózsa Mária

Könyv:

 • Studien zur deutschsprachigen Presse in Mittel- und Ostmitteleuropa : Beiträge zum deutsch-österreichischen Kulturtransfer, zur 1848er Revolutionspresse in Ungarn und Österreich, zum Ungarnbild in der deutschen Presse sowie zum Pressewesen in Wien, Buda, Pest, Preßburg, Temeswar, Hermannstadt und Kronstadt. (= Presse und Geschichte – Neue Beiträge  Bd. 52, Hrsg. v. Astrid Blome, Holger Böning und Michael Nagel) Bremen, edition lumière 2010, 275.

Tanulmány:

 • Béla Pukánszky und seine Zeitschrift Ungarn. In: Anachronia Nr. 10 Januar 2010, 137–145.
 • Adalékok az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc hazai német nyelvű sajtóvisszhangjához. Az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében lévő dokumentumok alapján. In: „…de még szebb a színház” : Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. Szerk.: Somorjai Olga. Budapest, Argumentum 2010, 234–239.
 • Magyar könyvek Bécsben. In: Magyar Könyvszemle. 126. évf. 2010. 2. sz. 255–261.
 • In Wien 1801–1850 gedruckte und verlegte ungarische Bücher. In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2010/1, 24–35.

Könyvismertertés:

 • Marinelli-König, Gertraud: Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz. (1805–1848). Blicke auf eine Kulturlandschaft der Vormoderne. Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über die historische Region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2004. 779 S. (könyvism.) In: Ural-Altaische Jahrbücher Neue Folge Bd. 22, 2008, 306–309.
 • Kommunikation und Information im 18. Jahrhundert: Das Beispiel der Habsburgermonarchie. Hrsg. v. Johannes Frimmel und Michael Wörgerbauer. Harrassowitz Verlag 2009. Könyvism. In: Magyar Könyvszemle. 126. évf. 2010. 2. sz. 284–289.
 • Marinelli-König, Gertraud: Oberungarn (Slowakei) in den Wiener Zeitschriften und Almanachen des Vormärz. (1805–1848). Blicke auf eine Kulturlandschaft der Vormoderne. Versuch einer kritischen Bestandsaufnahme der Beiträge über die historische Region und ihre kulturellen Verbindungen zu Wien. Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften 2004. 779 S. (könyvism.) In: Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2010/1, 48–54.

 

Rózsafalvi Zsuzsanna

Tanulmány, cikk:

 • Megjegyzések egy el nem készült Judik Etel–portré margójára. In Érték és értelmezés, (szerk. Boka László – Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 56-69.
 • “Egy különös házasság” – Mikszáth és a Révai Kiadó – Mercurius 2010. OSZK. 39-40.

Előadás:

 • Megjegyzések egy el nem készült Judik Etel–portré margójára. OSZK Tudományos Ülésszak, 2010. január 25.

Kiállításrendezés:

 • “Egy különös házasság”(Mikszáth és a Révai Kiadó) OSZK Manuscriptorium 2010. július 3– 2010. szeptember 25.

 Sarbak Gábor

Tanulmány, cikk:

 • Remeték a Jakab-hegyen. Megjegyzések a pálos rend pécsi kezdeteihez. In: Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 21 (2009) 131–138. (2010-ben jelent meg!)
 • Gyöngyösi Gergely, 1472–1531. Correctio correctionis. In: Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István. Budapest 2010. 115–122.
 • Der Paulinerorden. Geschichte – Geist – Kultur. Hrsg. v. Gábor Sarbak. Budapest 2010. 526 p. (Művelődéstörténeti Műhely, Tagungen zur Ordensgeschichte 4,2)

Lexikon címszavak:

Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon:

 1. Sarbak Gábor: Hadnagy, Valentin
 2. Sarbak Gábor: Gyöngyösi, Gregor
 3. Sarbak Gábor: Gregorius Coelius Pannonius
 4. Sarbak Gábor: Szombathelyi, Thomas

Konferencia, előadás:

 • Nagycenk, 2010. okt. 6., előadás a Széchényi Pál emlékkonferencián.
 • Drezda, Vita regularis kutatóközpontban előadás a pálos kutatásokról. 2010. november.

 

Sirató Ildikó

 

 • Németh Antal Nobel-díjáról. In „...de még szebb a színház”. Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére. (Szerk. Somorjai Olga.) Bp., 2010. 155-176. p.
 • Balogh Géza: A bábjáték Magyarországon. A Mesebarlangtól a Budapest Bábszínházig. (Szerk. és szakmailag ellenőrizte Sirató Ildikó.) Bp., 2010. 254 p.
 • Rec.: Kárpáti Imre: A bábjáték Magyarországon = Színpad, 2010. szept. 35. p.
 • Szerelem háború idején. Gondolatok az Egy szerelem három éjszakája és a Levél a hitveshez kapcsán. In Levél a hitveshez. Az Abdán és Pannonhalmán, 2009. szeptember 25-27-én rendezett Levél a hitveshez-konferencia szerkesztett és bővített anyaga. (Szerk. Fűzfa Balázs.) Szombathely, 2010. 227-238. p.
 • (F)eltűnések. Bajor Gizi álom-remake, ál-dokumentumszínház. A Harmadik Hang Háza és az Élőkép Társulat előadása. (Rend. Bársony Júlia.) Budapest, 2010. június; Szeged, 2010. július (Közreműködő: Olvasó.)
 • Erkel Ferenc az operaszínpadon. Kiállítás az Erkel-operákhoz készített jelmezekből, jelmez- és díszlettervekből, plakátokból, fotókból. In Gyulai Várszínház 2010. Műsorfüzet. (Szerk. Kolozsi Ildikó.) 24. p.
 • Erkel Ferenc az operaszínpadon. Kiállítási katalógus. (Gyulai Várszínház, 2010. július 20 – augusztus 12.) Gyula, 2010. 2. p.
 • Onko kääntäjän ammatti yksinäinen? [Magányos foglalkozás-e a műfordítóé?]; Suomen lasten- ja nuortenkirjallisuuden tuoreimmista unkarin käännöksistä. [A finn gyermek- és ifjúsági irodalom legújabb fordításairól.] In Vesilinnun siivet. XI kansainvälinen suomalais-ugrilainen kirjallisuuskongressi / Waterfowl's Wings. XI international Finno-Ugric literary congress / Крылья водяной птицы. XI Международное финно-угорское литературне собрание. 25.-28. 8. 2010 Oulu. (Toim. / Ed. / Ред. Kari Sallama.) M. A. Castrénin Seura – Association of Finno-Ugric Literatures, Oulu, 2010. 58-61. p.
 • Nykykirjallisuuden genrerakenne. [A kortárs irodalom műfajszerkezete.] In Vesilinnun siivet. XI kansainvälinen suomalais-ugrilainen kirjallisuuskongressi / Waterfowl's Wings. XI international Finno-Ugric literary congress / Крылья водяной птицы. XI Международное финно-угорское литературне собрание. 25.-28. 8. 2010 Oulu. (Toim. / Ed. / Ред. Kari Sallama.) M. A. Castrénin Seura – Association of Finno-Ugric Literatures, Oulu, 2010. 134-135. p. – Nagy Katalin: A vízimadár szárnya avagy A XI. Finnugor Írókongresszus. = Finnugor Világ, XV. évf. 3. sz. 2010. szept. 11-22. p.
 • F(r)ázisok. Szür/reális kirakatszínház a Harmadik Hang Háza előadásában (Rend. Bársony Júlia.) Budapest, 2010. szeptember 18. (Közreműködő)
 • Ars Dispensationis. A gazdálkodás művészete. Beszélgetés Lázár Egonnal, a Vígszínház újsütetű gazdasági tanácsadójával. = Színpad, 2010. szept. 39-44. p.
 • DRAAMA 2010 ja mis oli seda enne. [A DRAAMA 2010 fesztivál és ami előtte volt]. Tartu, 2010. Sajtó alatt
 • A zenés színpad színjátéktípusai a XIX. században a romantikus nemzeti opera előtt, mellett, után. Előadás-összefoglaló. In Az Erkel Ferenc Társaság Hírlevele 20. Gyula 2010. Sajtó alatt
 • A Színháztörténeti Tár olvasótermi folyosójának tárlóiban látható a Márkus Emília 150. születésnapja alkalmából készített kamarakiállítás... = OSZK Hírlevél, 2010. október
 • Esti beszélgetés a kultúráról – Új honlap az Erkel-év alkalmából. (Szerk. Filippinyi Éva.) mr1 Kossuth Rádió, 2010. november 10. 22:25-23:00
 • „...s látom magamat nem vénülve, hanem megifjodva” A Márkus Emília emlékkiállításról = Mercurius 2010., Bp., OSZK,  37-38.
 • OSZK Tudományos Ülésszak 2009/2010. = Mercurius 2010., Bp., OSZK, 14.
 • Lakatos Éva: A magyar színházi folyóiratok bibliográfiája (1778–1948). Második, javított és jelentősen bővített kiadás. (Szerk. Sirató Ildikó.) Szombathely, 2010. Studia Theatralica 1. Sajtó alatt
 • Érték és értelmezés. (Szerk. Boka László és Sirató Ildikó.) OSZK – Gondolat Kiadó, Budapest, 2010. Bibliotheca Scientiae et Artis 1., 309.
 • Versfordítások (finn nyelvre):
  István Turczi: Ystävyys. [Barátság], Kaksi Minuuttia Vihaa. [Két Perc Gyűlölet], /Ikään kuin olisi liikahtamaton. [Mintha mozdulatlan lenne]; Laura Iancu: Äiti pähkinöitä särkee. [Anyám diót tör], Syntyminen. [Születés], nimetön päivä. [névtelen nap]; László L. Simon: Aamunkoitto keväällä. [Tavaszi hajnal], Äitini jälkeen. [Anyám után], Isoäitini keskustelee isoisäni kanssa. [Nagyanyám nagyapámmal beszélget]. In UgricSlam! 2010. Suomalais-ugrilaisen Runopuulaakin 2010 runoilijat. (Toim. Jouni Tossavainen.) Oulu, 2010. 30-34., 47-51., 52-70. p.

 

Stemler Ágnes

Tanulmány, cikk:

 • Mátyás Flórián: Nyelvtörténeti szótár(-kísérlet) = Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet, szerk. Korompay Klára, Terbe Erika, C. Vladár Zsuzsa, Zsilinszky Éva, Bp., Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2009. [2010]
 • Bibliographie linguistique : de l’année 2009 et complément des années précédentes = Linguistic bibliography : for the year 2009 and supplement for previous years, publ. par le Comité International Permanent des Linguistes, ed. by Hella Olbertz and Sijmen Tol, with the assistance of Robert Cirillo, Eleftheria Katsaragaki, Hanneke van Loon and Maaike van Naerssen, Leiden–Boston, BRILL, 2010. [A magyar anyag összeállítása.]

 

Szalóki Gabriella

Tanulmány:

 • E-könyvek és -reprintek igény szerint In.: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2010. (19. évf.) 4. sz. p. 18-20.

Előadás:

 

Szvorényi Róbert

Tanulmány, cikk:

 • Jacobinus János és históriája. In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László - Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó – OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 181-187.

Recenzió:

 • Tanulmányok Nagyvárad újkori történetéből. Szerk.: Emődi András. Nagyvárad, 2009. partium Kiadó, 316 l. / Miscellania Historica Varadinensia I./ címmel. MKsz (126) 2010/2 281-282. számában

 

Tamási Balázs

Tanulmányok:

 • ‘Eine neue Handschrift des Kaiserlich-Königlichen Bibliotheksscheibers Aaron Wolf Herlingen aus Wien (1730/1749)’. Közös tanulmány Berzeviczy Klárával és Karl-Georg Pfändtnerrel, In: Codices Manuscripti – Zeitschrift für Handschriftenkunde, 2010. september, Jg. 31/75. 25-37.
 • ‘Egy újonnan felbukkant Aaron Wolf Herlingen kézirat’ (Berzeviczy Klára, Karl-Georg Pfändtner-rel közös tanulmány) In: Érték és értelmezés, (szerk. Boka László - Sirató Ildikó), Gondolat Kiadó - OSZK, Bp., 2010, Bibliotheca Scientiae et Artis I., 241-256.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • ’Báruk mint próféta - Egy ókori hagyomány recepciója a zsidó és keresztény gondolkodásban’ - „A dialógus sodrában” - Új perspektívák és kihívások a zsidó-keresztény dialógusban a 21. század elején. Konferencia a PPKE BTK és a PPKE JÁK szervezésében, PPKE JÁK 2010. október 28-29.
 • ’Epochs and Symbols in 2 Baruch’ - Third Enoch Graduate Seminar, Studies in Second Temple Judaism and Christian Origin, Pazmany Peter Catholic University, Budapest-Piliscsaba, 2010. július 19-23.
 • The Authority of 2 Baruch’ - International Conference On Early Jewish Literature, The Concept Of Authority In Early Judaism And Christianity. Sapientia College of Theology of Religious Orders. 2010. Május 18–21.
 • ’Negatív angyalalakok Qumránban’ - Angyalok a Szentírástól a bibliadrámáig: A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Bibliatudomány Tanszék szimpóziuma,  2010. április 30.
 • ‘Egy újonnan felbukkant Aaron Wolff Herlingen-kézirat’ (Berzeviczy Klárával közösen tartott előadás) - Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka, OSZK, 2010. január 25.

 

Tóth Máté

Tanulmány, cikk:

 • Könyvtárak a szemantikus web világában = Könyvtári Figyelő 2010. (56. évf) 3. sz. 413-438. p.
 • Are users interested in library blogs? = Bridging the digital divide. Libraries providing access for all? Proceedings of the BOBCATSSS 2010 Symposium. Parma, Olaszország, 2010. Jan. 25-27.
 • Tóth Máté, Hernádi Bettina, Kovács Zsigmond: Fogalmak identitása a tématérképekben = NETWORKSHOP 2010. Konferenciakiadvány. Debrecen, 2010. április 7-9.
 • Tóth Máté, Korotij Ágnes, Kovács Zoltán Csaba, Domokos Bálint: A Knowledge Sharing Framework Based on Topic Maps Compliant Web Glossaries = Proceedings of The 14th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, June 29th – July 2nd, 2010, Orlando, Florida, USA. Ed. By. Callaos, Nagib et al. Vol. I. 370-375. p.
 • Topic Maps in e-Learning = 14th World Council for Curriculum and Instruction 2010. Konferenciakiadvány. Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2010. július 11-17.
 • A Könyvtár 2.0 kísérleti műhely = Könyv, könyvtár, könyvtáros, 2010. (19. évf.) 9. sz. 37-44. p.
 • A szemantikus web. Könyvtárak a szemantikai paradigmában. Doktori disszertáció. Budapest, ELTE Irodalomtudományi Doktori Iskola Könyvtártudományi Doktori Program. Budapest, 2010.

Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:

 • Are users interested in library blogs? Elhangzott: Bridging the digital divide, BOBCATSSS 2010 Symposium. Parma, Olaszország, 2010. jan. 25-27.
 • Topic Maps in e-Learning. Elhangzott: 14th World Council for Curriculum and Instruction Pécs, Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2010. július 11-17.
 • A tevétől a kibermobilig – mozgókönyvtárak a nagyvilágban. Elhangzott: Kulturális valóságismeret és az EKF. Konferenciakötet. Pécsi Tudományegyetem, Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar, 2010. november 18-19. Pécs.
 • Németh Márton, Tóth Máté: Mi tudnak a skandinávok? Olvasásfejlesztés Norvégiában, Dániában, Svédországban. Elhangzott: X. Győri Könyvszalon, Győr, Nemzeti Színház, Nagyszínpad, 2010. november 5.

 

M. Varga Bernadett

Tudományos konferencián elhangzott előadások:

 • Interkonfesszionalitás és Kempis-recepció Keresztúri Pál Mennyei társalkodásában. (Elhangzott: az OSzK Tudományos Ülésszakán, 2010. január 25-én.)
 • Az imádság műfaji határvidékéről: Keresztúri Pál Mennyei társalkodása. (Elhangzott: Piliscsabán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, BTK, Lelkiségtörténeti Műhelyének Régi magyar imakönyvek és imádságok című konferenciáján, 2010. április 9-én.)

Publikációk tanulmánykötetben és hazai folyóiratban:

 • „Typográphiánk szép vala, de az is mindenestől elbomla…”:Debrecenben használt könyvdíszek a 18. század első éveiben = Magyar Grafika 2010/5, 21–26.
 • Hát én, Uram, mit szóljak te elötted ..?”: Imádság és elmélkedés viszonya Keresztúri Bíró Pál Mennyei társalkodásában = Régi magyar imakönyvek és imádságok, szerk Szelestei N. László, Piliscsaba, PPKE BTK, 2010, megjelenés alatt.
 • Egy fametszetes címlapkeret feltűnéséről Kolozsváron és Debrecenben In: „…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…”: Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., Balassi–OSZK, 2010. 107-111.

Kötetszerkesztés:

 • „…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…”: Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., Balassi–OSZK, 2010. 383 p.

 

Vasné Tóth Kornélia

Könyvek:

 • Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében (Novumverlag Kiadó, Sopron, 2010)
 • Érdi időutazás (Munkafüzet diákoknak, társszerző: Kovács Sándor, Magyar Földrajzi Múzeum, 2010)

Tanulmányok:

 • Neologizmusok a diáknyelvben. Húsz év változásai a diáknyelvben két saját gyűjtésű szótár anyagának összevetése alapján, In. Jelentés a magyar nyelvről 2006-2010, Balázs Géza (szerk.), Inter-Magyar Szemiotikai Társaság, 2010. Budapest, 143-163. p.

Cikkek, írások:

 • Kérdések és válaszok, www. manyszi.hu (Édes Anyanyelvünk, 2010. jún. XXXII. évf. 3. sz., 13. p.)
 • Hit és művészet meseszép világa. Csiby Mihály ars poeticája „A látható láthatatlan” c. könyve kapcsán (Kisgrafika c. folyóirat, 2010/1. szám, 7. p.)
 • Egy grafikus pályaképe: Németh Nándor (Kisgrafika c. folyóirat, 2010/2. szám, 4-6. p.)
 • Kultúrák közti párbeszéd, avagy hungarika ex librisek a moszkvai Rudomino Könyvtárban (Kisgrafika, 2010/2. szám, 6-8. p.)

Internetes virtuális kiállítás:

 • Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka – a kiállítás virtuális változatának elkészítése. Jelenleg is elérhető az alábbi linken: www.oszk.hu/kiállítások/Virtuális

Nemzetközi konferencia:

 • Isztambul, 2010. aug. 25-29. XXXIII. Nemzetközi Ex libris Kongresszus

Tévés szereplések:

 • Az Érdi Tévé Híradójában nyilatkozat a magyar nyelv hetére megjelent: Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről (2010. április 29).
 • Élő diáknyelv c. munkám könyvbemutatója (2010. szeptember 27.), ennek tévés közvetítése a körzeti Mosoly Tévében a könyvbemutató egésze, a Bogárdi Tévében részlet (szept. 28.).

Interjú:

 • 2010. ápr. 27. a Népszabadság újságírója, Csider István Zoltán interjúja „Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében” c. könyvemről. Az interjú alapján készített cikk elolvasható a Népszabadság 2010. május 30-ai számában, „Él még a szekunda!” címmel.
 • 2010. október 25. a Fejér Megyei Hírlap újságírónője, Miskei Anita interjúja az „Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében” c. könyvem kapcsán, ez alapján cikk jelent meg a Fejér Megyei Hírlap 2010. október 30-ai számában, „Dobd már el zsebdünnyögőn a lenyót helper!” címmel.

Könyvbemutató:

 • 2010. április 28. az érdi Csuka Zoltán Városi Könyvtárban (Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről)
 • 2010. szeptember 27. a sárbogárdi Madarász József Városi Könyvtárban (Élő diáknyelv. Két város, húsz év tükrében c. könyvemről)

 

Vass Johanna

Előadás:

 • A retrospektív sajtóbibliográfia rendszere – elvek, módszertan, lehetőségek. Tudományos Ülésszak, Országos Széchényi Könyvtár 2010. január 25.
 • Műhelybeszélgetések II. Retrospektív sajtóbibliográfiai munkálatok az Országos Széchényi Könyvtárban. Országos Széchényi Könyvtár, 2010. július 8.
 • Kultúrák találkozása – a nemzeti retrospektív sajtóbibliográfiában. Magyar Könyvtárosok Egyesülete 42. Vándorgyűlése, Baja 2010. július 14-17.
 • Dezsényi Béla hagyatéka és a retrospektív sajtóbibliográfia. „Emlékezzünk jeles elődeinkről”: in memoriam Dr. Ottovay László. Magyar Könyvtárosok Egyesülete Bibliográfiai Szekciójának rendezvénye. Országos Széchényi Könyvtár, 2010. október 8.

Recenzió, cikk:

 • Communicare necesse est : (A Tömegkommunkikációs Kutatóközpont kiadványainak repertóriuma, 1969-1991. ATKI ; összeáll. Lukáts János. [Bp., 2009] 299 p.) = Könyv, Könyvtár Könyvtáros 19.évf. 7.sz. (2010. júl.) p.62-64.
 • Versekről – mindenkinek : (Verselemzések válogatott bibliográfiája. Összeáll. Petényi Erzsébet. Tatabánya, 2009. 605 p.) = Könyv, Könyvtár Könyvtáros 19.évf. 9.sz. (2010. szept.) p.62-64.
 • A hazai sajtó retrospektív bibliográfiai feltárása. = Mercurius, 2010, Bp., OSZK, 24-25.

 

Vásárhelyi Judit

Tanulmány, cikk, hazai tudományos folyóiratban, magyarul:

 • Szenci Molnár Albert Institutió-fordítása. Kísérőtanulmány Szenci Molnár Albert: A keresztyéni religióra és igaz hitre való tanítás. Hanau 1624. facsimile kiadásához. Budapest, 2009. Balassi. Bibliotheca Hungarica Antiqua XLIII. 5-29.
 • A németországi és a magyarországi bibliográfiai kutatások kapcsolata. Magyar Könyvszemle 2010. 119-123.

Tanulmánykötetben, magyarul:

 • Bethlen Zsuzsanna bibliája (Deé Nagy Anikónak) In: Könyvek által a világ … Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Marosvásárhely 2009. Teleki Téka Alapítvány 17-20.
 • Ditat servate fides. In: … de még szebb a színház. – Írások Belitzska-Scholtz Hedwig emlékére. Szerk. Somorjai Olga. Budapest 2010. Argumentum. 226-227.
 • Robert Estienne magyarországi hatása. In: Biblia Hungarica philologica – Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban. Szerk. Heltai János. Budapest 2009. (A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület Füzetei 3.) 65-75.
 • Szenci Molnár Albert bibliái. In: Ghesaurus. Tanulmányok Szentmártoni Szabó Géza hatvanadik születésnapjára. Szerk. Csörsz Rumen István. Budapest 2010. rec.iti 281-286. Elektronikusan

Tanulmánykötetben, idegen nyelven:

 • Das Antikenbild des 17. Jahrhunderts in den lateinischen Empfehlungsbriefen und Vorworten von Albert Szenci Molnár. In: Pietas non sola Romana. Studia memoriae Stephani Borzsák dedicata. Ediderunt Anita Czeglédy, László Horváth et alii. Budapest 2010. 623-631.
 • Faust in der ungarischen Literatur. In: Fortunatus, Melusine, Genovefa. Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit. Hrsg. Von Dieter Breuer und Gábor Tüskés. Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-Oxford-Wien 2010. (Beiheftezu Simpliciana. 6.) 419-436.

Tanulmány, idegen nyelven, külföldi honlapon:

Recenzió, kritika, magyarul:

 • Imre Mihály: „Úton járásnak megírása.” Kulturális emlékezet, retorikai-poétikai elvek érvényesülése Szenci Molnár Albert műveiben. Budapest 2009. Universitas. Magyar Könyvszemle 2010. 275-277.
 • Gömöri György: Kultúránk követei a régi Európában. Budapest 2009. Universitas. Recenzió – Magyar Könyvszemle 2010/3. 420-422.

Folyóirat-szerkesztés:

 • A Magyar Könyvszemle szerkesztőbizottságának tagja
 • Tudományos ismeretterjesztő írás, magyarul:
 • Borsa Gedeon. In: Magyar Örökség. Laudációk könyve II. 2001-2005. Budapest 2009. 451-454.
 • Az Institutio első magyar fordítása (Hanau 1624) Népi Krónika. Dunaharaszti 16(2010) 64-65.
 • Szenci Molnár Albert dokumentumok. Széljárás 2009. március
 • Tudományos előadások hazai és nemzetközi rendezvényeken:
 • Illyés Alapítvány. Budapest, 2010. március 17.
 • Szenci Molnár Albert és Kálvin János. Előadás az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos Ülésszakán, 2010. január 25.

Könyvbemutató:

 • Gömöri György: Kultúránk követei a régi Európában. Budapest 2009. Universitas.

 

Vesztróczy Zsolt

Tanulmány, cikk:

 • Bécs és Pest között. (Ľudevít Štúr és a szlovák érdekérvényesítés dilemmái az 1840-es években) – MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport évkönyve 2009, Szerk.: Réfi Attila – Sziklai István. MTA-ELTE Pártok, Pártrendszerek, Parlamentarizmus Kutatócsoport – MTA Politikai Tudományok Intézete, 2009. 128-141.
 • Szlovákkérdés, urbanizáció, asszimiláció. Felső-magyarországi városképek a közigazgatási bizottságok jelentéseinek tükrében, 1900-1914. – In: Vázlatok két évszázad magyar történelméből. Szerk.: Dombovári Ádám - Manhercz Orsolya. ELTE BTK Történettudományok Doktori Iskola, Új és Jelenkori Magyar Történeti Program, Budapest, 2010. 141-154.
 • Egy felföldi polihisztor: (Bél Mátyás 1684-1749). Új Szó 2010. január 16. 17.

Recenzió:

 • 1939 őszéről („Ott északon”. Magyarok a lengyel szeptemberről). - Magyar Napló 2010. V. 67.
 • Natália Krajčovicová: Emil Stodola. - Klió 2010. II. 240-242.
 • Tanulmányok a 19. századi Magyarország szlovák történelméről. - Pro minoritate 2010. I. 133-137

 

Vizkelety András

Tanulmány, cikk:

 • Fragmentenforschung: Ein Beitrag zur regionalen Rezeptionsgeschichte mittelalterlichen Schrifttums. In: Fragmente. Der Umgang mit lückenhafter Quellenüberlieferung in der Mittelalterforschung. Akten des internationalen Symposiums des Zentrums Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien, 19.–21. März 2009. Hrsg. v. Christian Gastgeber, Christine Glassner, Kornelia Holzner-Tobisch, Renate Spreitzer. Wien 2010. 71–75. (Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, 415. Band)
 • Eine Motivkorrespondenz bei Michelangelo und Paul Fleming. In: Erbauendes Spiel – Unendliche Spur. Festschrift für Zoltán Szendi zum 60. Geburtstag im Februar 2010. Hg. v. Rainer Hillenbrand. Wien : Praesens Verlag, 2010. 55–60. (Pécser Studien zur Germanistik ; 4)
 • A lovagság transzcendenciája – Parsival útjai. In: Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum. A 60 éves Marton József köszöntése. Szerk. Nóda Mózes és mások. Szent István Társulat és Verbum Kiadó, Budapest – Kolozsvár 2010. 473–478.

Konferencia, előadás:

 • „Der Wächter ruft”. War das Tagelied im ungerischen Mittelalter bekannt? Wechselwirkungen. Deutschsprachige Literatur und Kultur im regionalen und internationalen Kontext. Pécs, 2010. szeptember 9.

 

Vizkeletyné Ecsedy Judit

Szócikkek:

 • Magyar művelődéstörténeti lexikon  X. kötet  (Bp. 2010) számára nyomdatörténeti
 • Royer nyomdák,
 • Sopron nyomdászata és könyvkiadása,
 • Sylvester nyomda,
 • Szeben nyomdászata

Könyv (katalógus):

 • A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század, 1.kötet: Nyugat- és Észak-magyarországi nyomdák. Bp. 2010, Balassi K. 928 p., ill. /Hungaria Typographica II./

Tanulmány:

 • A magyar szentek képcsarnoka. In: Ideje emlékezésnek. Liber  Amicorum: A 60 éves Marton józsef köszöntése. Szerk.: Noda Mózes, Zamfir Korinna, etc. Bp. – Kolozsvár, Szent István Társulat – Verbum, 2010, 479-487. p.
 • Ajánlás Veresegyházi Szentyel Mihály “orthodoxus tudós typographus”-nak. In: „…mint gyümölczös termett szölöveszszöc…”: Tanulmányok P. Vásárhelyi Judit tiszteletére, szerk. Stemler Ágnes, Varga Bernadett, Bp., Balassi–OSZK, 2010. 102-106.
 • Kézben hordozható katolikus Biblia tervezete a XVIII. századból. In: Biblia Hungarica philologica. Magyarországi bibliák a filológiai Tudományokban. Bp, 2009, Argumentum K. 185-196. p. /A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesülte füzetei, 3/ (A 2009. jelentésben még nem szerepelt)
 • Nyomdai cifrák – évszázadokon át. In: Könyvek által a világ…Tanulmányok Deé Nagy Anikó tiszteletére. Szerk.: Bányai Réka és Spielmann-Sebestyén Mihály. Marosvásárhely 2009, Teleki Téka Alapítvány, 113-130. p. (A 2009. jelentésben még nem szerepelt)
 • Batthyány Ignác erdélyi püspök nyomdája: a gyulafehérvári Püspöki nyomda (1785—1798) In: Ezeréves múltunk. Tanulmányok az Erdélyi egyházmegye történelméről. Szerk.: Marton József, Bodó Márta. Bp. – Kolozsvár, 2009, Szent István Társulat – Verbum. 90-92. p. (A 2009. jelentésben még nem szerepelt)

Előadás nemzetközi konferencián:

 • In welchen Sprachen veröffentlichten Pest-Ofner Drucker ihre Bücher im 18. Jh.?
 • Előadás a „Deutsche Sprache und Kultur in Pest, Ofen und Budapest” Tata, 2-6. Juni 2010. (Eine Veranstaltung des Instituts für europäische und vergleichende Literaturwissenschaft, Abteilung Finno-Ugristik, dem Institut für Germanistik der Universität Wien und dem Institut für ungarische Literatur der Universität Szeged.)

 

Zichy Mihály

Előadások:

 • Szívhangok Brüsszelből. Előadóest Borbély Endrével a rákospalotai Csokonai Művelődési Házban 2010. május 28-án

 

Zsupán Edina

Tanulmány, cikk:

 • A Beatrix-psalterium geneziséhez. Megjelenés alatt a Művészettörténeti Értesítőben (2010)
 • Biblioteca lui Matei Corvin, Biblioteca Corvina. In: Vox Libri 2010 (Nr. 16), 28-34.

Előadások:

 • A Beatrix-psalterium. Előadás Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem Magyar Tanszékén, 2010. október 28-án.
 • Kodikológia és irodalomtörténet határmezsgyéjén. Előadás Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetem Magyar Tanszékén, 2010. május 6-án.
 • A görög nemzettudat és az olympiai nagyásatás. Előadás a Pannon Egyetem Modern Filológia és Társadalomtudományi Karán Veszprémben, 2010. április 9-én.
 • Reneszánsz könyvkultúra Magyarországon. Előadás a Tavaszi Pedagógiai Napok keretében, a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtárban, 2010. március 24-én