Emlék – Emlékmű – Műemlék. Tudományos ülésszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2018/11/22 - 2018/11/23

 

A nemzeti könyvtár 2018. november 22-én és 23-án rendezi meg hagyományos tudományos konferenciáját, Emlék – Emlékmű – Műemlék címmel.

PROGRAM
November 22., csütörtök

9.00–9.10  Köszöntő

I. szekció: Múlt a múltban. Szekcióelnök: Boreczky Anna

 • 9.10–9.40 PLENÁRIS ELŐADÁS: Vizkelety András: Üdvtörténet, néptörténet, személytörténet a középkorban
 • 9.40–10.00 Korondi Ágnes: Szent Jeromos, az auctor a késő középkori magyar nyelvű kódexekben
 • 10.00–10.20 Farkas Gábor Farkas: Az eltűnt Thuróczy nyomában
 • 10.20–10.40 Kovács Eszter: Václav Hájek z Libočan emlékezete a 18. századi magyarországi jezsuita irodalomban
 • 10.40–11.00 Vita és kávészünet
 • 11.00–11.20 Antalffy Péter: Múmiák, paloták, hegycsúcsok – az inka birodalmi emlékezet struktúrája
 • 11.20–11.40 Janzsó Miklós: Antik filozófia reneszánsz köntösben. A Tabula Cebetis humanista kommentárjai
 • 11.40–12.00 Szabóné Kozma Katalin: A filantropizmus megjelenése egy 19. század közepén íródott leánynevelő olvasókönyvben (Sztankó-Csapliczky Lilla: Erkölcsnemesítő beszélyek)
 • 12.00–12.20 Vesztróczy Zsolt: Egy hanyatló kor? (Egy „történészvita” az 1880-as években Magyarország 18. századi történetéről)
 • 12.20–12.40 Sirató Ildikó: Liliomfi – a múlt tükre vagy a jelené? Szigligeti vigasz-vígjátékától (1849) Makk Károly filmjén (1954) át a Sztalker Csoport változatáig (2015)
 • 12.40–13.00 Vita
 • 13.00–14.00 Ebédszünet

II. szekció: Múlt a jelenben. Szekcióelnök: Szegő Iván

 • 14.00–14.30 PLENÁRIS ELŐADÁS Erdősi Péter: Történeti nézőpontok a kulturális örökség kutatásában
 • 14.30–14.50 Kőrösi Zsuzsanna: Szemelvények cserkészek narratív identitásaiból
 • 14.50–15.10 Somlai Katalin: A Századoktól Rugonfalváig: Mester Miklós emlékezete
 • 15.10–15.30 Lénárt András: Schutzpass
 • 15.30–15.50 Vita és kávészünet
 • 15.50–16.10 Tabajdi Gábor: Az állambiztonságról alkotott kép változásai (1990–2018). Historiográfiai áttekintés és problématérkép     ,,
 • 16.10–16.30 Eörsi László: 1956 megítélése a rendszerváltás idején
 • 16.30–16.50 Keller Márkus: A hatvanas évek mint emlékezeti hely
 • 16.50–17.10 Rainer M. János: Valóságból emlék, avagy mi marad (ha egyáltalán) a „szocializmusból”?
 • 17.10–17.30 Vita

PROGRAM
November 23., péntek

III. szekció: A múlt mint forrás. Szekcióelnök: Dede Franciska

 • 9.00–9.30 PLENÁRIS ELŐADÁS Róka Enikő: A múlt újraalkotása. Tárgyak és jelentések a múzeumi térben
 • 9.30–9.50 Nagy Blanka: A fénykép mint a megismerés eszköze
 • 9.50–10.10 Sulics Fruzsina: A második világháborús magyar játékfilmek múlt és jelen reflexiói
 • 10.10–10.30 Sárközy Réka: Nagymamák és nagypapák – dialogikus emlékezetábrázolás két magyar dokumentumfilmben
 • 10.30–10.40 Tóth Péter: Aktívan felejtsünk, vagy tépjük fel a II. világháborús sebeket? Oral history Cserépfaluban
 • 10.40–11.10 Vita és kávészünet
 • 11.10–11.30 Somorjai Szabolcs: Folyamatosság és változás. Quart. Hung. 2355/1–3: Vermes Illés naplója 1835–1840 és 1868–1870
 • 11.30–11.50 Illyés Boglárka: Egy zenei levél anatómiája. Saint-Saëns magyarországi turnéjának előzményei és háttere
 • 11.50–12.10 Lipthay Endre: Emlékezetes corvinák, elfeledett akvarellek
 • 12.10–12.30 Feke Eszter: A Széchényi család története képekben
 • 12.30–12.50 Sánta Sára: Széchényi Ferenc éremkatalógusa
 • 12.50–13.10 Vita
 • 13.10–14.30 Ebéd

Meghívó 

A rendezvény plakátja

Az esemény a Facebook-on