A hatalom reprezentációi, hatalmi diskurzusok – Tudományos Ülésszak

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/11/25 - 2015/11/26

 

OSZK Tudományos Ülésszak, 2015. november 25-26., VI. emeleti nagyterem

A hatalom fogalmának és reprezentációjának középpontba állítása lehetőséget biztosít arra, hogy az OSZK kutatói számos irányból megközelíthessék a témát. A hatalom elméleti kereteit a filozófia, politika-, történelem-, társadalom- és kultúratudományok adják. A hatalom működése, jellemrajza az egyházi, királyi, főúri, állami hatalom különféle reprezentációs alakzataiban, művészeti megvalósításaiban: a képzőművészetekben, irodalomban, zenében, színházművészetben, az építészetben, továbbá könyv- és sajtótörténeti jelenségekben is kimutatható. A hatalom elméleti, általános vizsgálata mellett a hatalom különböző művészeti ágakban való ábrázolásának lehetőségei két nagyobb irányt mutatnak: a művészet mint a hatalom legitimációja; a művészet mint a hatalom kritikája. A konferencia mindkét irány tudományos megközelítésére jó lehetőséget nyújt.

    Az OSZK sajátos kutatóhely és tudományos intézmény is. Kutatói (jelenleg mintegy 65 fő!) számára a tematikus konferencia új szempontokat, vizsgálati és értelmezési módokat vethet fel saját szűkebb kutatási témájuk, tudományáguk vagy korszakuk területén, ugyanakkor a közös téma párbeszédet nyit(hat) a különböző tudományágak, művészeti területek, korszakok szakemberei és jelenségei között. A téma inspiráló mivoltát mutatja, hogy az előadóknak két teljes napon át, reggeltől estig van mondanivalója a hatalomról:

November 25-én az elhangzó előadások az önmegvalósítás, önreprezentáció főúri, uralkodói, egyházi formáit, az elnyomás és ellenállás, politika és ellenzék jelenségeit tárgyalják a 15. századtól egészen a 19. század legvégéig. November 26-án az ’56-os Intézet kutatói a hatalom és társadalom különféle 20. századi diskurzusait vizsgálják egy önálló panel keretében, majd az előadások a hatalom különféle (művészeti) lenyomatainak szintén 20. századi területeire és kérdéseire fókuszálnak.

Fontosnak tartottuk, hogy ez évi plenáris előadóinkat különböző tudományterületekről kérjük fel, így az érdeklődők Kecskeméti Gábor (MTA BTK ITI) Hatalom és értelmiség: kora újkori perspektívák, Takáts József (PTE BTK) A Buda halála politikája és Standeisky Éva (MTA doktora, címzetes egyetemi tanár) A hatalom kapui. Értelmiségiek közszerepben című előadásait hallgathatják meg.

A tudományos konferencia írásos anyagának válogatott, szerkesztett tartalma – ahogyan az előző években is – az OSZK és Gondolat kiadó által jegyzett Bibliotheca Scientiae & Artis sorozat 8. köteteként jelenhet majd meg, 2016 első felében.

2015. november 25. szerda

11.00 – Boka László tudományos igazgató köszöntője

I. szekció: (Ön)megvalósítás, (ön)reprezentáció (elnök: Bíró Csilla)

11.10-11.40 – plenáris előadás – Kecskeméti Gábor (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet): Hatalom és értelmiség: kora újkori perspektívák
11.40-12.00Zsupán Edina: Naldo Naldi De laudibus Augustae Bibliothecae című művének új műfaji megközelítése, forrásai
12.00-12.20Tamási Balázs: Uralkodók és Velence szolgálatában: Don Jichak Abravanel politikai pályája és állameszméje
12.20-13.40 hozzászólások, ebédszünet
13.40-14.00Bíró Csilla: Esterházy Pál nádorrá választása és Magyarország rendjeinek „érzelmei”
14.00-14.20Hende Fanni: Az uralkodó-bevonuláson elhangzott köszöntőbeszédek, mint politikai reprezentáció
14.20-14.40Garadnai Erika: A hitvita, mint a főúri reprezentáció eszköze a 17. században
14.40-15.00 hozzászólások, kávészünet

II. szekció: Elnyomás és ellenállás, politika és ellenzék a 19. században (elnök: Boka László)

15.00-15.30 – plenáris előadás – Takáts József (Pécsi Tudományegyetem, Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszék): A Buda halála politikája
15.30-15.50Elbe István: Hazafi és/vagy hazaáruló. Egy sajtóper története a Kossuth-irattár tükrében
15.50-16.10Rajnai Edit: „Theaterordnung”. A színjátszás lehetőségei az 1850-es években
16.10-16.30 Illyés Boglárka: Francia opera és magyar önreprezentáció. Massenet Heródiásának budapesti díszelőadása az 1885-ös Országos Kiállítás kontextusában
16.30-16.50Vesztróczy Zsolt: Kritikus vagy mameluk? (A dualista kormányzat és a parlament működése Mikszáth Kálmán írásai alapján, 1881-1910)
16.50 hozzászólások

 

November 26. csütörtök

III. szekció: Hatalom és társadalom: diskurzusaik a 20. század második felében Magyarországon (elnök: Rainer M. János)

9.30-10.00 – plenáris előadás – Standeisky Éva (történész, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár): A hatalom kapui. Értelmiségiek közszerepben
10.00-10.20 Szegő Iván Miklós: Az elit és a hatalom viszonya. Történelmi, filozófiai és társadalomtudományi megközelítések.
10.20-10.40Ungváry Krisztián: Hatalom, manipuláció és a magyarországi németek elűzése 1946-ban
10.40-11.00Rainer M. János: Önéletrajzi reprezentáció és hatalmi diskurzus – „századosok” és önéletrajzaik
11.00-11.20 hozzászólások, kávészünet
11.20-11.40Somlai Katalin: Go West! A nyugati ösztöndíj-politika diskurzusai az 1960-as – 1970-es évek Magyarországán
11.40-12.00Lénárt András: Az egyesített zsidó hitközség és a hatalom 1956 után
12.00-12.20Eörsi László: A művészet, mint a hatalom kritikája. A kaposvári Marat/Sade és a kultúrpolitika
12.20-12.40Tabajdi Gábor: A hatalom megjelenése a kereszténydemokrata hagyományban (1945-1989)
12.40-14.00 hozzászólások, ebédszünet

IV. szekció: A hatalom (le)nyomatai (elnök: Visy Beatrix)

14.00-14.20Golub Xénia: Szláv antikváink és szerb possessoraik
14.20-14.40Vasné Tóth Kornélia: Világi és egyházi reprezentáció, hatalmi szimbolika az ex libriseken
14.40-15.00Csillag Katalin: Hatalom és fotográfia
15.00-15.20Patonai Anikó Ágnes: Hattyúk és a hatalom
15.20-15.30 hozzászólások, szünet
15.30-15.50Kötél Emőke: Örkény és a mindenkori hatalom – a kezdeti novelláktól az egypercesekig
15.50-16.10Rózsafalvi Zsuzsanna: Individuum – kollektívum – hatalom. Cseres Tibor: Őseink kertje, Erdély
16.10-16.30Visy Beatrix: A hatalom pozíciója és ábrázolása a kortárs magyar irodalom szegénységnarratíváiban
16.30-16.50Mann Jolán: A hatalom árnyékában – Sinkó Ervin életművének irodalomtörténeti helye
16.50-17.00 – hozzászólások, kávészünet
17.00 – Földesi Ferenc: A háború reprezentációja. Susan Philipsz: War Damaged Musical Instruments (Pair). (Egy hanginstalláció Bécsből)
17.30 –  zárszó

A rendezvény plakátja

A rendezvény ingyenes minden érdeklődőt szeretettel várunk.