Kettős könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2015/11/19

Az Országos Széchényi Könyvtár és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának Történettudományi Intézete november 19-én 16.30-kor, a 6. emeleti díszteremben kettős könyvbemutatót szervez.

A bemutatandó kötetek:

Kovács Eszter: „Légy cseheknek pártfogója, magyaroknak szószóllója…” Cseh–magyar jezsuita összefüggések a kezdetektől 1773-ig. (Budapest, PPKE BTK – OSZK, 2015. [Művelődéstörténeti Műhely, Monográfiák 2.] 357 p.) című könyve a cseh–magyar kapcsolattörténet eddig kevéssé ismert részletét dolgozza fel. A 17–18. századi Magyarország művelődéstörténetét vizsgálva rendszeresen találunk cseh hatásra utaló jeleket. A földrajzi közelség, a nemesi családok közötti rokoni kapcsolatok, és a közös uralkodó mind hozzájárultak a cseh–magyar kapcsolatok gazdagodásához, de ebből a szempontból legfontosabb az egyházi értelmiség tevékenysége volt. A protestáns felekezetek esetében ennek látványos példája a fehérhegyi csata utáni menekülthullám. Az általuk közvetített kultúrának lelkes befogadója lett a helyi szlovákság, hiszen értették az exulánsok által használt nyelvet, sőt, a 17. század elejétől maguk is ezt, az ún. biblikus cseh nyelvet használták irodalmi nyelvként. Katolikus részről nem került sor ilyen nagyméretű áttelepedésre. Ennek ellenére a 18. századi katolikus művelődésben rendszeresen tapasztalható cseh hatás. Népszerűek voltak a cseh szentek, és a katolikus nyomdákban is szép számmal jelentek meg csehországi eredetű könyvek. Ez felveti a kérdést, kik lehettek ennek közvetítői, jelen volt-e Magyarországon a cseh katolikus értelmiség, és milyen hatással volt hazánk kultúrájára.
A cseh–magyar kapcsolatok kutatása mindkét országban nagy múltra tekint vissza, de a 16–18. századi katolikus összefüggésrendszer feltárására eddig nem került sor. Különösen érdekes a jezsuiták működése. A cseh–magyar jezsuita interakció feltárása lényeges a 16–18. századi Magyarország kultúrtörténetének megismeréséhez. Ennek a gazdag kapcsolatrendszernek egy szeletét ismerhetjük meg a kötetből, amely a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiadásaként jelent meg.

A Bojtos Anita által szerkesztett Keleti keresztény kultúra határainkon innen és túl (Budapest – Piliscsaba, PPKE BTK – Ifjúsági Koordinációs Központ Egyesület, 2015. [Művelődéstörténeti Műhely, Rendtörténeti konferenciák 9.] 192 p.) című kötet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2012. november 9-én rendezett jubileumi konferencia tanulmányait tartalmazza. A konferencia apropóját adta, hogy ebben az évben ünnepelte felállításának 100. évfordulóját a Hajdúdorogi Egyházmegye. A 2012-es előadókhoz képest a kötetben helyet kaptak más, tematikusan ideillő tanulmányok is. Bízunk benne, hogy nem csupán a jubileumi konferenciának állít emléket, hanem hozzájárul a keleti keresztény – görögkatolikus, örmény vagy ortodox – kultúra terjesztéséhez, megismeréséhez is.

Köszöntőt mond:

  • Prof. Dr. P. Vásárhelyi Judit irodalomtörténész (OSzK – PPKE BTK)
  • Dr. Jaczkó Sándor, a Görögkatolikus Metropólia helynöke

Kovács Eszter könyvét Dr. Käfer István, a Gál Ferenc Főiskola c. egyetemi tanára és Dr. Szilágyi Csaba, a PPKE BTK dékánja, Bojtos Anita könyvét DR. Baán István görögkatolikus egyháztörténész mutatja be.


Képes beszámoló a rendezvényről