Kutatók Éjszakája 2019

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2019/09/27

A Kutatók Éjszakája programsorozatunkban ezúttal hangsúlyosan a magyar előadóművészet különböző kincsei lesznek láthatók az érdeklődők számára. A Színháztörténeti Tárban többek között kiderül, hogy hány nap szabadsága volt egy színésznek 1842-ben, vagy hány krajcár volt a büntetése, ha nem tudta a szerepét. Mindemellett láthatóak lesznek Lengyel Menyhért Csodálatos mandarinjához és Balázs Béla Czinka Panna balladájához kapcsolódó dokumentumok, a Kézirattárban pedig Ady kéziratos Önéletrajzát tekinthetik meg a programjainkon résztvevők.

Részletes program:

2019. szeptember 27. péntek, 17.00‒21.00

A Színháztörténeti Tár programjai

17.05‒17.25 Vezetés a Vörös Csillagok. A Rákosi-korszak szórakoztatóipara és a szocialista revük című kamarakiállításban Tárlatvezetést tart: Sirató Ildikó

18.00‒18.20 Rajnai Edit: Laborfalvi Róza szabadságra ment...

Hány nap szabadsága volt a színésznek 1842-ben? Mit csináltak a Nemzeti Színházban a házi statiszták? Ki a hibás, ha előadás alatt leszakad az állványzat a színpadi hadsereg alatt? Hány krajcár volt a büntetés, ha a színész nem tudta a szerepét? És ha a jelenet vége előtt kiment a színpadról? A színházi törvényszékek a színtársulatok fegyelmi bizottságai voltak. A Kutatók Éjszakáján az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárában a Nemzeti Színház törvényszékének 1841 és 1843 közötti jegyzőkönyvei láthatók.

18.45‒19.05 Kis Domokos Dániel: Zene és kép. A Bartók és Kodály színpadi műveihez kapcsolódó látványtervek a Színháztörténeti Tárban

A két zeneszerző színpadi műveinek színháztörténeti dokumentumai: díszlet- és jelmeztervek, fényképek, színlapok és aprónyomtatványok, valamint a korabeli leírások, kritikák, nyilatkozatok alapján fölidézzük, mit láthattak a nézők a 20. század első felében. Az egyes bemutatók az alkotók egyéni művészi felfogása mellett magukon viselik a korszellem jegyeit, s megfelelnek a különböző művészeti irányzatok és a színpadtechnika adta lehetőségeknek. A jól ismert művek színpadtörténete mellett bemutatjuk a két leginkább problematikus színjátékhoz, A csodálatos mandarinhoz és a Czinka Panna balladájához kapcsolódó dokumentumokat. A korábban munkatársaink gondozásában kiadott kötetek adta, olykor szűkös technikai lehetőségeken túl az érdeklődők most láthatják az eredeti színházi terveket, fényképeket és dokumentumokat.

19.15-20.00 Kamaratárlattal adózik Sára Sándor emlékének az Országos Széchényi Könyvtár

A Sára Sándor által rendezett és fényképezett filmek standfotóival, a Krónika című dokumentumfilm-sorozat részleteivel és a róla készült portréfilmünkkel emlékezünk a rendező-operatőrre, a Nemzet Művészére. A Kutatók Éjszakáján a látogatók kézbe vehetik és belelapozhatnak a magyar filmtörténet Sára Sándor által jegyzett alkotásainak fotóalbumaiba is. Sárközy Réka történész péntek este tárlatvezetéssel és A Krónika humánuma című rövid előadásával emlékezik meg a szeptember 22-én elhunyt művészről.

20.00‒20.15 Bessenyei Ágnes: „Érzékenyítő ’s szívgyengítő szomorújátékok” A Nemzeti Színház 19. századi szövegkönyvei az Országos Széchényi Könyvtárban

Az OSZK Színháztörténeti Tára őrzi a magyar Nemzeti Színház és jogelődje, az 1837-ben megnyitott Pesti Magyar Színház (szinte) teljes szövegkönyvtárát mint a magyar kultúra páratlan kincsét. Páratlan, hiszen a szövegkönyveknek minden példánya egyedülálló, jelentős részük kézzel íródott, és a korabeli alkotók (szerzők, rendezők, súgók, színészek) bejegyzései teszik őket egyedivé. Ugyanezért azonban hatalmas kihívást jelentenek a könyvtárosnak: hogyan jelezze az egyediségüket egy formalizált és uniformizált (nyomtatott könyvekre szabott) katalogizálási rendszerben? Az előadás során az érdeklődők betekintést nyerhetnek a katalogizálás folyamatába, folytonosan változó szabályrendszerébe, és a könyvtárosi munka olvasók előtt ismeretlen hátterébe. És persze nem utolsó sorban a szövegkönyvekbe is.

20.30‒20.50 Sirató Ildikó: „Ismertem-e Jászai Marit?” Színház a könyvtárban. Mit gyűjtünk, s hogyan kelthető életre a régvolt színházi élmény?

Az OSZK színháztörténeti gyűjteményének bemutatása olyan kérdések köré rendezgetve, mint: mi marad a színjátékból, mi marad a színész után az utókornak? Honnan tudjuk, ki és mit hogyan rendezett Pest-Buda vagy Kolozsvár régi színpadain? Hogyan működik a színháztörténész emlékezete? Ismerte-e a mai kutató-oktató Jászai Marit? Mi marad utánunk? A színháztörténet dokumentumainak könyvtári földolgozása és rendezése, katalógusok és digitalizálás? Járjunk-e könyvtárba, múzeumba, ha a színházat szeretjük?

A Kézirattár programjai

17.30‒18.00: Rózsafalvi Zsuzsanna: „Rohanó vonatomból/ Néha félve kinézek.”

A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozata keretében megtekinthetik Ady Endre életútja, pályája fontos állomásaihoz köthető helyeit s egyúttal a belső útkeresés, identitásformálódás csomópontjait is felidéző kéziratos Önéletrajzát. E szöveg kapcsán az Ady-hagyaték dokumentumai közül válogatva, eredetiben és digitális másolatban mutatunk fontos iratokat, melyek az Értől az óceánig tartó utazás fontos vagy érdekes darabjai. Érmindszent, Zilah, Debrecen, Budapest, Nagyvárad, Párizs, Velence, Róma, Monaco, Reinfeld elevenedik meg megírt képeslapokon és üzeneteken, fotókon, műveken keresztül. E helyszínekről Ady tartalmilag és formailag is izgalmas levelekben és képeslapokon tudósította barátait, beszámolva hogylétéről és aktuális alkotásairól. A helyek bejárásának, belakásának folyamata inspirálta költészetét és alkotásait is, de egyúttal a modern ember létmódjának is sajátja.

18.30‒19.00: Visy Beatrix: Utazás a Kézirattárba

A Kutatók Éjszakáján az Ady Endréről készült fotográfiák között kalandozunk. A fényképek által megállított pillanatokra, kimerevített helyszínekre fókuszálunk. Nagyításaink és élesítéseink során bepillantást nyerünk a költő fennmaradt fényképeiről, a korabeli képkészítési szokásokról, alkalmakról, az akkor divatos beállítások jegyeiről, Ady fényképezkedéshez való viszonyáról. Mindezeken keresztül a fotók azonosítási, datálási kutatói munkájába is betekinthetnek az érdeklődők.

Legyen Ön is gyűjteményi gyakornok! Interaktív játék és „szelfizgetés” Adyval a résztvevők számára.

A kézirattári programok az NKA támogatásával valósulnak meg. A programok regisztrációkötelesek a Kutatók Éjszakája oldalán.

A rendezvény képes beszámolója