Papírmívesség és könyvművészet – könyvbemutató

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2018/03/26

2018. március 26-án 15.30-kor mutatjuk be Koncz Pál (1951–2015): Papírmívesség és könyvművészet Veszprém megyében a 18–20. században című kötetét.

Bevezetőt mond: Ludvai Zsuzsanna: Koncz Pál szakmai életútja
A kötetet bemutatja: Rozsondai Marianne
A könyv a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum kiadásában jelent meg 2017-ben, szerkesztette Jakab Réka.
A kötet a helyszínen megvásárolható.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

A könyvbemutatóra a PNYME Restaurátor Szakosztálya szakmai előadói napjának keretében kerül sor.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budavári Palota, F. épület, Díszterem

A kötetről:

A kötet Koncz Pálnak (1951–2015), a Laczkó Dezső Múzeum egykori restaurátorának egybegyűjtött szakmai életművét tartalmazza. A szerző életében megjelent tanulmányai, kisebb közleményei, valamint kéziratban maradt írásai, restaurálási dokumentációi egy vaskos kötetet tesznek ki.

Koncz Pál eddig megjelent és kéziratban hátramaradt írásainak összegyűjtését és gyűjteményes kötetben történő kiadását több szempont is indokolta. A tanulmányok gyűjteményes közzétételükkel monográfiává állnak össze, az írások egymás mellé rendezésével a 18–20. századi papírmívesség, a könyv-, illetve könyvkötéstörténet elevenedik meg, elsősorban Veszprém megye példáján keresztül vizsgálva. A hazai szakirodalom e korszak könyvkötéstörténetére vonatkozó monográfiával nem rendelkezik. A tanulmányok egy része – restaurátor szakmai folyóirat hiányában – többnyire helyi, alacsony példányszámú füzetek formájában láttak napvilágot, de előfordul köztük kézirat gyanánt, a múzeum által sokszorosított, stencilezett kiadvány is. Ennek következtében e munkák ma már szinte elérhetetlenek, s a megjelenési forma következtében nem kerülhettek be a digitális gyűjteményekbe sem. A tanulmányok gyűjteményes kiadásába a szerző eredeti rajzait és fényképeit felhasználva, a képanyag megújult formában került be – a 21. század nyomdatechnikájának köszönhetően immár a szövegek teljes értékű társaként. A kötetben publikált tanulmányok egy része korábban egyáltalán nem jelent meg.

A gyűjteményes kötet széles szakmai érdeklődésre tarthat számot. A tanulmányok helyi vonatkozásai a helytörténet művelői számára nélkülözhetetlenek, a restaurátorszakmai részek fontos módszertani tapasztalatokat foglalnak össze, s nem csupán a szakterületen dolgozó kollégák forgathatják haszonnal, de a kötet felhasználható a könyvkötő- és a restaurátorképzésben is. Általánosságban pedig minden a könyvművészet, a könyvek története iránt érdeklődő olvasó könyvespolcán ott a helye a kiadványnak.