A Pray–kódex-munkacsoport műhelykonferenciája

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2018/05/10

A Pray-kódex bizonyos tekintetben könyvtárunk legértékesebb könyve. Csaknem 250 éve fedezték fel benne a Halotti beszéd szövegét. Ehhez képest a kódex mindmáig nem jelent meg nyomtatásban. Főként azért, mert olyan nagyon sok és nagyon nehezen megoldható probléma kapcsolódik hozzá. Az e problémák megoldására alakult meg a Pray–kódex-munkacsoport, amely 2017. június 13-án tartotta első műhelykonferenciáját, a második műhelykonferenciára 2018. május 10-én kerül sor.

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Tanácsterem (V. szint, 516.)
Időpont: 2018. május 10.

A konferencia programja

10.00: Földesi Ferenc különgyűjteményi igazgató üdvözlő szavai
10.05: Célkitűzés

I. ülés

Elnök: Simoncsics Péter

10.10: Daniel Abondolo: A HBK történeti fonológiai áttekintése és mondattani vonásai Dixon Basic Linguistic Theory című munkájának leíró elvei alapján [angolul, magyar összefoglalóval]
11.00: Tarsoly Eszter: A HBK szókincsének és morfémáinak leíró szempontú osztályozása és uráli kapcsolatai
11.20: Vita
11.40: Szünet

II. ülés

Elnök: Daniel Abondolo

12.00: Szentgyörgyi Rudolf: A Halotti beszéd és a Halotti könyörgés
12.20: A. Molnár Ferenc: A Halotti beszéd vitatott értelmezési kérdéseiről
12.40: Elena Llamas Pombo: Performatív szavak. Az európai nyelvek első írásos szövegeiről [franciául]
13.00: Szünet
13.30: Vladár Zsuzsa: A Halotti Beszéd néhány korai közlése és a kortárs nyelvtudomány
13.50: Szíj Enikő: A HB mint az első finnül írt lapp–finn–magyar összehasonlító nyelvészeti nagydoktori értekezés tárgya, 1869, Helsinki
14.10: Vita

A Pray-kódex tudományos oldala az OSZK Nyelvemlék-honlapján

A Pray-kódex ismeretterjesztő oldala az OSZK Nyelvemlék-honlapján