A reformáció könyvespolca – Konferencia

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2017/10/16

Az Országos Széchényi Könyvtár 2017. október 16-án A reformáció könyvespolca. Reprezentatív kiadványok Magyarországon a reformáció korából címmel konferenciát rendez a reformáció 500. évfordulója tiszteletére. Ezen könyvtárunk és más nagy történeti könyvtárak állományából mutatnak be az előadók kiadás-, könyv-, kötéstörténeti vagy tartalmi szempontból olyan nyomtatványokat, nyomtatványsorozatokat és kéziratokat, amelyeknek szimbolikus vagy reprezentatív szerepük volt a magyarországi és európai reformáció történetében. Ilyenek pl. az egyes főúri családok (Rákócziak, Thurzók, Ráday Pál stb.) mecénási szerepével készült reprezentatív kiadványok, a legjelentősebb zsoltáros- és énekeskönyvek, prédikációs kötetek, elmélkedő és imádságos könyvek, katekizmusok, hitvallások. Előadóink legnagyobbrészt az OSZK és a protestáns nagykönyvtárak kora újkorral foglalkozó kutatói közül kerülnek ki, de emellett Szlovákiából két, Romániából egy régi könyvekkel és possessor-kutatással foglalkozó kutató kollégát is meghívtunk.

A konferencia ideje alatt kamarakiállításon látható lesz néhány azok közül a kiadványok közül, amelyekről az előadások szólnak.

A konferencia programja

9.30 – 9.40  Boka László, az OSZK tudományos igazgatója köszönti a konferencia résztvevőit

9.45 – 11.00 Elnök: H. Hubert Gabriella

 • Klara Komorová: Luther műveinek 16. századi kiadványai a szlovák könyvtárakban és possessoraik
 • Ősz Sándor Előd: A Budapesten őrzött kora újkori Kálvin-kiadások
 • Oláh Róbert: Az 1567. évi debreceni zsinat nyomtatványai
 • Vita

Kávészünet

11.30 – 12.45 Elnök: Klara Komorová

 • Helena Saktorová: Reformációs könyvek Thurzó György könyvtárában
 • H. Hubert Gabriella: Graduál-énekeskönyv, mint reformációs könyvműfaj
 • P. Vásárhelyi Judit: Psalterium Ungaricum
 • Vita

Ebédszünet

14.00 – 15.00 Elnök: P. Vásárhelyi Judit

 • Koós Balázs: Káldi György: Szent Biblia. Az egész keresztyénségben bévött régi deák bötűből...1626.
 • Csorba Dávid: A reformáció által megújított prédikátori megszólalás
 • Vita

Kávészünet

15.20 – 17.00 Elnök: Jankovics József

 • Heltai János: Fejedelmi és egyházi reprezentáció kálvinista kiadványokban I. Rákóczi György korszakában Erdélyben
 • Borvölgyi Györgyi: Az első református főgondnok egykori könyvespolcáról: néhány kötet Ráday Pál olvasmányai közül
 • Földesi Ferenc: Árkosi Benedek imádságoskönyvének kéziratai
 • Vita – Zárszó

Helyszín: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, (Budavári Palota „F” épület, VI. szint, díszterem (bejárat a személyzeti bejáron, az V. szinten, az Oroszlános kapunál)
Időpont: 2017. október 16.

Meghívó az eseményre

Galéria


Képes beszámoló