Kétnyelvű kiadvány a Régi Nyomtatványok Tárából

Nyomtatóbarát változatPDF változat
2016/03/01

 

A budapesti Német Nagykövetség és az Országos Széchényi Könyvtár együttműködése keretében megjelent a Germanico-Hungarica, Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke, Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből című kétnyelvű kiadványunk. Az Ekler Péter és Varga Bernadett által szerkesztett, Kiss László tipográfus által tervezett, művészi kiállítású kötet válogatás a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből, amelyben a több évszázados német-magyar kapcsolatrendszer sokszínűsége tárul fel. A kiválasztott művek egyes részleteiről készült színes reprodukciókból és rövid szöveges magyarázatokból álló „antológia” ismert és kevésbé ismert, díszes és kevésbé attraktív, ám annál érdekesebb krónikákat, útleírásokat, haditudósításokat, országtörténeti munkákat, fa- és rézmetszeteket, vallásos olvasmányokat és tankönyveket tartalmaz – a német-magyar kölcsönhatások régi nyomtatványainkban megnyilvánuló szép példáit. A leírásokat Bíró Csilla, Ekler Péter, Heltai János, Horváth Csaba Péter, Nagy Györgyi, Túri Klaudia, Varga Bernadett, P. Vásárhelyi Judit és W. Salgó Ágnes készítették, a fordítás Albrecht Friedrich munkája.

„A Könyvtár által kezdeményezett és a budapesti Német Nagykövetség által támogatott projekt igen szemléletesen dokumentálja azt az élénk társadalmi érintkezést, amely a két nép között évszázadok óta fennáll.”

Dr. Heinz-Peter Behr, a Németországi Szövetségi Köztársaság magyarországi nagykövete

„A magyarok Kárpát-medencében való megtelepedése és államalapítása óta a német-magyar politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok Magyarország történetének egyik legfontosabb külső meghatározói voltak. Reméljük, hogy a német-magyar kapcsolatokat bemutató díszes kötet további együttműködési lehetőségek sikeres állomása lesz.”
Dr. Tüske László, az OSZK főigazgatója

A kötet adatai: Germanico-Hungarica, Album mit Schätzen aus der Sammlung Alter Drucke Album a Régi Nyomtatványok Tára kincseiből, redigiert von Péter EKLER, Bernadett VARGA, szerk. EKLER Péter, VARGA Bernadett, deutsche Übersetzung Albrecht FRIEDRICH, németre fordította FRIEDRICH Albrecht, Széchényi-Nationalbibliothek – Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 112 p.
ISBN 978-963-200-648-2
A kötet kereskedelmi forgalomba nem kerül.

 

A mű tartalma:

 • Freising püspökének úti beszámolója Magyarországról
 • Árpád-házi Szent Erzsébet története
 • Johann Geiler beszédei Árpád-házi Szent Erzsébetről
 • Ulrich von Richental műve a konstanzi zsinatról
 • Az első nyomtatott beszámoló Dracula rémtetteiről
 • III. Frigyes császár és Mátyás király megállapodása a trónöröklésről
 • Egy kötet Hieronymus Münzer gyűjteményéből
 • Az első Magyarországon nyomtatott könyv
 • Szabács visszafoglalása a Schedel-krónikában
 • A Thuróczy-krónika Mátyás király számára készült díszpéldánya
 • Dokumentum a Dózsa-féle parasztháború kezdetéről
 • Magyarország első nyomtatott térképe
 • Egy korai nyomtatott magyar nyelvemlék
 • Egy német zsoldos beszámolója a pesti háborús eseményekről
 • Az erdélyi szász evangélikus egyház első törvényei
 • Jacobus Lucius Transylvanus metszetei a Hoffgreff-Heltai nyomdában
 • Károlyi Gáspár és a wittenbergi történelemszemlélet
 • Lelki útmutató a török ellen harcoló katonáknak
 • Magyarország mártíromsága
 • Bonfini történeti művének német nyelvű kiadása
 • Peter Albinus Zrínyi-albuma
 • Georg Henisch Aretaios-kiadása
 • Petrus Canisius magyar nyelvű katekizmusa
 • Nagyszombat leírása Martin Zeiller művében
 • Révay Péter Szent Koronáról írt könyvei
 • Németország az első magyar nyelvű útleírásban
 • Szenci Molnár Albert zsoltárfordításai
 • Szenci Molnár Albert Institutio-fordítása
 • Német professzorok oktatási programja Erdélyben
 • Martin Opitz gyászbeszéde és elégiája Károlyi Zsuzsanna temetésére
 • Johann Heinrich Alsted
 • Johann Heinrich Bisterfeld
 • Philipp Ludwig Piscator
 • A lőcsei Brewer-nyomda
 • David Pareus magyar tanítványai
 • A magyar királyok és hercegek arcképcsarnoka
 • Heinrich Raab metszetei a magyar vezérekről és királyokról
 • Német leírás a magyar táncról
 • A nagyharsányi csata emlékére emelt szökőkút Nürnbergben (1687)
 • A világ népeinek kincsestára